Bijeenkomst met CCR, OR en bestuurssecretarissen

terug

In onze organisaties wordt steeds meer merkbaar dat we samenwerken aan de uitdagingen in de ouderenzorg. In deze veranderende wereld moeten organisatiebelang en maatschappelijk belang zich goed tot elkaar verhouden. Bestuurders hebben een belangrijke en uitdagende taak om hun organisaties en medezeggenschap goed in de ontwikkelingen mee te nemen. Daarom organiseerden we op 24 januari een bijeenkomst voor een afvaardiging van centrale cliëntenraad (CCR), ondernemingsraad (OR), bestuurssecretarissen en bestuurders van alle 12 aangesloten organisaties.

Na opening van de bijeenkomst door Felicia Brandsma, voorzitter van het netwerk en bestuurder bij BrabantZorg, nam Miranda de Vries, bestuurder bij ZGEM, de aanwezigen mee in een terugblik op de projecten en activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor 2024. Vervolgens nam Wilfrid Opheij, adviseur bij Common Eye en gespecialiseerd in netwerksamenwerking, de aanwezigen mee in op de uitdagingen en kansen van samenwerken. In subgroepen bespraken of deelnemers of zij voldoende op de hoogte zijn van de samenwerking en welke waarde en aandachtspunten zij zien. 

De aanwezigen bleken goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het netwerk, waarbij werd opgemerkt dat het netwerk vooral leeft bij het hoger management en collega’s die in projecten betrokken zijn. Het vroegtijdig informeren en betrekken van de eigen organisatie, voordat er collectief besloten wordt, werd als aandachtspunt genoemd. De noodzaak van samenwerken werd door iedereen onderstreept: dit levert meer op dan elkaar beconcurreren in de maatschappelijke uitdagingen waarmee we te maken hebben. Delen van kennis, niet los van elkaar het wiel uitvinden en de kracht van de massa, bijvoorbeeld in gesprek met financiers, werden bijzonder waardevol gevonden. De bijeenkomst werd afgesloten met de wens om elkaar volgend jaar nog eens te ontmoeten en dilemma’s samen te verdiepen.