Bijeenkomst met RvT

terug

Op woensdag 20 maart vond de tweede jaarlijkse bijeenkomst plaats met bestuurders en raden van toezicht uit het netwerk IedereenZorgt. De bijeenkomst bouwde voort op de positieve ervaringen en wensen voor een vervolg die werden uitgesproken in eenzelfde bijeenkomst een jaar geleden. Met als doel dat bestuurders en toezichthouders samen stilstaan bij regionale ontwikkelingen, de samenwerking en dilemma’s die zich voordoen naar aanleiding van verschillen tussen organisatie- en maatschappelijk perspectief.

Voorzitter Felicia Brandsma opende de bijeenkomst met een welkomstwoord, waarna tijd werd ingeruimd voor de deelnemers om elkaar beter te leren kennen. Voor meerdere toezichthouders was deze bijeenkomst een eerste kennismaking met collega’s in de regio, de onderlinge kennismaking leverde geanimeerde gesprekken op. In vervolg hierop werden de aanwezigen door Felicia Brandsma en Noor Verdijk meegenomen in de transities die zich landelijk voltrekken, uiteraard met bijzondere aandacht voor de ouderenzorg en paradigmashift in de arbeidsmarkt. Daarbij werd aandacht besteed aan de visie en strategische keuzes om op de veranderingen in te spelen, van planmatig veranderen enerzijds, versus laten ontstaan van oplossingen buiten bestaande kaders anderzijds, en de impact daarvan op de rol van toezichthouders. 

Miranda de Vries lichtte vervolgens de ontwikkelingen rond lopende projecten en programma’s in de regio toe, waarbij verschillende themahouders (bestuurders) uitleg gaven over dilemma’s zij tegenkomen in de samenwerking als gevolg van verschillen tussen organisatie- en maatschappelijk perspectief. Vervolgens bespraken de aanwezigen in sub-groepen met elkaar hoe de transitie en netwerksamenwerking onderdeel is van het gesprek tussen RvT en RvB en welke dilemma’s en uitdagingen we tegenkomen in de praktijk. De bijeenkomst werd afgesloten met een korte reflectie door Felicia Brandsma en John Moolenschot: de algemene bevinding was dat er in de laatste 2 jaar duidelijk meer aandacht, zicht en begrip is voor en over netwerksamenwerking die nodig is om een transitie te bewerkstellingen. De bijeenkomst werd afgesloten met de conclusie dat bijeenkomsten zoals vorige jaar en dit jaar als zeer helpend worden ervaren om besef en bewustwording bij RvT te vergroten.