Cursus IedereenZorgt succesvol

terug

Het enthousiasme voor de cursus IedereenZorgt was groot het afgelopen jaar. In de cursus krijgen deelnemers handvatten om anderen te ondersteunen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). In totaal werden er 47 cursussen gegeven, waaraan 335 mensen deelnamen. Niet alleen in aantallen, maar ook in waardering was de cursus een succes. Deelnemers beoordeelden de cursus gemiddeld met rapportcijfer 9. Ook dit jaar worden de cursussen weer georganiseerd. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen.

Ook dit jaar worden de cursussen weer georganiseerd. Om aan te sluiten bij de behoefte wordt de cursus dit keer ook op zaterdagen aangeboden. Daarnaast biedt Laverhof voor het eerst een cursus aan in de avonduren. Ook de Bommelerwaard, waar ’t Slot en Sante Partners actief zijn, sluit dit jaar aan bij het initiatief. Een nieuwe trainer vanuit Santé Partners verzorgt deze cursus en wordt daarin begeleid door andere trainers. Parallel aan het voortzetten van het cursusaanbod wordt gewerkt aan een nieuwe, gedragsmatige variant. In deze aanvullende cursus staan begrip en handvatten in het omgaan dementie centraal. Voor de opzet en inhoud hiervan wordt samenwerking opgezocht met partners die ervaring hebben met de invulling van deze trainingen.