Doorstart Regionaal coördinatiepunt

terug

In september 2023 ging het Regionaal coördinatiepunt (RCP) live. Het RCP is het regionale aanspreekpunt voor verwijzers met een aanvraag voor een kortdurende opname van cliënten in een verpleeg- of verzorgingstehuis. De medewerkers van het RCP behandelen samen meer dan 3.000 aanvragen per jaar.  Zij staan verwijzers te woord, verzorgen de triage en bieden op basis daarvan een zo passend mogelijke plek aan.

Door de samenwerking binnen het RCP wordt nu eenduidig gewerkt rond de aanvraag en plaatsing van kortdurende opnames in een verpleeg- of verzorgingstehuis binnen de regio. Dit zorgt ervoor dat het verwijzings- en plaatsingsproces makkelijker verloopt. Daarnaast is er meer zicht op de regionale capaciteit van beschikbare bedden voor kortdurende opname. Door samen te organiseren worden beschikbare plekken optimaal ingezet.

De ontwikkeling van het RCP is een vervolg op de ervaringen met het regionale aanmeldcentrum, dat werd opgericht in de coronaperiode voor het organiseren van de doorstroom van cliënten vanuit ziekenhuizen naar VVT-organisaties. Vanuit de overtuiging dat regionale coördinatie ook na corona veel voordelen oplevert, werd besloten om een vervolg te geven aan het gezamenlijk organiseren van aanvragen en verwijzingen voor kortdurende opnames. In 2022 startte het project met als doel de regionale coördinatie goed in te richten, uitgaande van de uitdagingen en geleerde lessen met het regionale aanmeldcentrum.