Heidag

terug

Op 19 april jl. organiseerden we een heidag voor ons samenwerkingsverband.

Waarom? We hebben afgelopen jaar hard gewerkt om de regiovisie om te zetten in concrete plannen en activiteiten. In verschillende stadia zijn steeds meer mensen bij betrokken geraakt en zijn er nieuwe gezichten aangesloten. Zijn we samen nog tevreden? Zijn we met de juiste dingen bezig?

In de ochtend waren bestuurders, managers en directie aanwezig. Om te zorgen dat iedereen goed wakker was startten we met een muzikale workshop. We ervaarden wat het betekent om letterlijk op elkaar af te stemmen en wat je in samenwerking voor elkaar kunt krijgen. Op interactieve wijze hebben we daarna gereflecteerd op ons programma. De bevindingen op hoofdlijnen:

  • Samen: ons teamgevoel is gegroeid ten opzicht van vorig jaar en er zijn steeds meer collega’s betrokken. We hebben nog stappen te zetten in de samenwerking binnen de keten. We hebben inzicht nodig in onze deelname aan en de plannen van andere netwerken.
  • Vertrouwen: we hebben behoefte aan meer transparantie en inzicht in elkaars belangen.
  • Lef: we constateren dat ons programma bijdraagt aan de transitie die al gaande is in de ouderenzorg en dat onze plannen de belangen van medewerkers als cliënten dienen. Het wenkend perspectief en maatschappelijk debat verdienen hierin meer aandacht. De kaders van wat onze samenwerking betekent mogen scherper gesteld worden en we zijn benieuwd of een change-organisatie ons zou kunnen helpen om de transitie te versnellen.

Wat we met elkaar bereiken is niet alleen afhankelijk van inhoudelijke plannen of hoe we dat organiseren, maar ook van wie wij zijn als mens en team. Daarom verdiepten de bestuurders in de middag op hun onderlinge samenwerking. We hebben een beeld gevormd van hoe we onze samenwerking zien en willen zien en welke belangen daarbij een rol spelen. Op basis van gedeelde principes en waarden maakten we een eerste opzet voor een samenwerkingsovereenkomst.