Communicatie

Waarom doen we dit?
Om onze gezamenlijkheid te onderstrepen, naar onze achterban en naar buiten toe, en omdat goede samenwerking vraagt om transparantie in wat we doen en waarom.

Wat is het?
Ontwikkeling van basiscommunicatie middelen zoals een animatie van onze regiovisie, ontwikkeling van een website, regionale nieuwsbrief en formats in office.

In welke fase?
In uitvoering: de nieuwsbrief is gestart, de animatie is klaar en de website bijna.

Welke organisaties doen er mee?
Iedereen.

Succesvol in 2022
Alle middelen zijn klaar of bijna klaar. Kennisdelen wordt hiermee steeds makkelijker en we kunnen meer mensen bereiken en betrekken.

Wijze lessen in 2022
De onderliggende strategie kwam onvoldoende uit de verf en daardoor zien we nog verbeterpunten en hebben we weinig stappen kunnen zetten in het ‘maatschappelijk debat’.

Meer weten?
IedereenZorgt
Over de regiovisie – IedereenZorgt