Doorontwikkeling en digitalisering RAC

Waarom doen we dit?
Om de stijgende zorgvraag en beperkte capaciteit en expertise beter met op elkaar af te stemmen kijken we over de grenzen van onze organisaties heen.

Wat is het?
Samen organiseren we het transferproces rondom kortdurende zorgvragen met 1 aanspreekpunt voor verwijzers.

In welke fase?
Dit is een project in uitvoering.

Welke organisaties doen er mee?
Vivent, BZ, ZGEM, Laverhof, Pantein en van Neynsel.

Succesvol in 2022
– De uitgangspunten zijn verscherpt en opnieuw vastgesteld, met draagvlak bij bestuurders en SO. Ook als dat betekent dat regionale werkprocessen de werkwijzen in onze organisaties gaan veranderen.
– De bijbehorende kick-off in november werd druk bezocht door diverse betrokkenen en stakeholders.
– Er is een verbeterd werkproces doorgevoerd, er ligt een pakket van eisen voor digitalisering (Zorgdomein) opgesteld en er is een start gemaakt met regionale werkafspraken voor indicatiestelling. Hiermee kunnen we in 2023 vervolgstappen zetten.

Wijze lessen in 2022
De impact van gezamenlijke werkprocessen op lokale werkafspraken en functies blijft een risico om rekening mee te houden.

Meer weten?
Regionaal aanmeldcentrum (RAC) – IedereenZorgt