HUME

Waarom doen we dit?
Door middel van de HUME kan er eerder en beter geanticipeerd worden op stress en onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Dit vergroot de kwaliteit van de geboden zorg, het werkplezier van de medewerker en het levensgeluk van de cliënt.

Wat is het?
De HUME is een digitaal systeem dat spanning en spanningsopbouw kan meten bij mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag, dit wordt gemeten door middel van sensoren.

In welke fase?
Een experiment in uitvoering. Het doel van dit project is het vaststellen van de (klinische) meerwaarde van de HUME voor de zorg en behandeling van mensen met dementie in het verpleeghuis.

Welke organisaties doen er mee?
ZGEM voert het experiment uit en deelt kennis met alle organisaties.

Succesvol in 2022
Bij een aantal casussen is de HUME succesvol ingezet en hebben de inzichten geleid tot een beter afgestemde behandeling. Er is een inzetwijzer opgesteld die medewerkers handvaten biedt voor het inzetten van de HUME.

Wijze lessen in 2022
De gebruiksvriendelijkheid van de technologie moet verbeterd worden, ZGEM heeft hiervoor input gegeven vanuit de praktijk waar de leverancier mee aan de slag gaat in 2023.

Meer weten?
HUME: spanning en stress meten bij mensen met dementie – Zorggroep Elde Maasduinen
HUME geeft kwetsbare mensen een stem
Reportage SARA de Beemden