IBS

Waarom doen we dit?
Deze impactvolle gebeurtenis vraagt er in het belang van de client en andere betrokken om dat we elkaar snel weten te vinden en soepel samenwerken. En dat kon beter.

Wat is het?
Gezamenlijke organisatie van het IBS werkproces voor de hele regio en met alle betrokken domeinen.

In welke fase?
Deelproject I (verbeteren van de werkprocessen) is in 2022 afgerond en er is een nieuw deelproject (preventie IBS) voorbereid.

Welke organisaties doen er mee?
Vivent, van Neynsel en BZ voeren alle IBS uit voor de hele regio. Ook GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel en Jeroen Bosch Huisartsen doen mee. Ook is er nauwe samenwerking met BIB en Synchroon.

Succesvol in 2022
Regionale en domein-overstijgende werkafspraken zijn verbeterd en doorgevoerd. We hebben een werkproces opgezet om blijvend te verbeteren en er is een team gevormd om aan de slag te gaan met de preventie van IBS.

Wijze lessen in 2022
Inhoud en organisatie gaan hand in hand: naast de werkgroep (m.n. behandelaren) ook andere collega’s meer betrekken (o.a. managers en zorgbemiddelaars). En ook: verbeteren is nooit klaar.

Meer weten?
Regionale samenwerking IBS – IedereenZorgt
Preventie IBS – IedereenZorgt
Jaarverslag