Ontwikkeling regionale innovatie strategie

Waarom doen we dit?
Onza ambitie is om ieder jaar tenminste 1 innovatie opschalen en dat vraagt om onderbouwde keuzes. Het aanbod aan innovaties is groter dan de beschikbare tijd en veranderkracht.

Wat is het?
We ontwikkelen een meerjarenplan voor de opschaling van technologische innovaties in de regio.

In welke fase?
In uitvoering (oplevering in eerste kwartaal 2023).

Welke organisaties doen er mee?
Het kernteam dat de strategie voorbereidt bestaat uit collega’s van BZ, Vivent, van Neynsel, BZ, Vughterstede, Pantein en ZGEM. De uitkomst is bestemd voor alle organisaties.

Succesvol in 2022
Het regionaal kernteam Innovatie is gestart in oktober 2022.

Wijze lessen in 2022
De doelen van de regio wijken soms af van de doelen in je organisatie en dat vraagt om een wisseling van perspectief.

Meer weten?
Innovatie & onderzoek – IedereenZorgt