Samenzorg ZGEM

Waarom doen we dit?
Familie, vrienden en vrijwilligers zijn onmisbaar voor het welbevinden van de cliënt. Met de toenemende tekorten aan zorgmedewerkers en de toenemende zorgvraag is iedereen hard nodig om ervoor te zorgen dat de client een zo goed mogelijk en betekenisvol leven kan leiden, thuis of in het verpleeghuis.

In de praktijk zien we dat medewerkers vaak geneigd zijn om vrijwel alle taken van het sociale netwerk over te nemen en dat het gesprek over hoe we met elkaar kunnen samenwerken nog maar weinig wordt gevoerd.

Wat is het?
Samen zorgen gaat over een verandering van wij-zorgen-voor naar samen-zorgen-wij-dat. Medewerkers, vrijwilligers en naasten zijn actief betrokken in deze verandering en worden getraind in vaardigheden die hen in staat stellen om gelijkwaardig samen te werken.

In welke fase?
In uitvoering.

Welke organisaties doen er mee?
Voor ZGEM is het een project in uitvoering. Voor de regio is het één van de 3 pilots om samen te leren wat wel en niet goed werkt bij het ontwikkelen van Community Care concepten.

Succesvol in 2022
Er zijn een aantal succesvolle experimenten uitgevoerd die inzichten hebben gegeven in wat belangrijk is om de verandering aan te jagen. In de organisatie is bewustwording gerealiseerd m.b.t. het nut en de noodzaak van samen zorgen.

Verbeterpunt in 2022
Het herinrichten van (werk)processen op een manier dat ze ondersteunend zijn aan samen zorgen.

Meer weten?
Samenzorg – Zorggroep Elde Maasduinen
Samenzorg – IedereenZorgt
Filmpje ‘Samen is het leven mooier’