Samenzorggesprek BrabantZorg

Waarom doen we dit?
Wij zien een toekomst voor ons waarin informele ondersteuners vaker en meer betrokken zullen zijn om, samen met zorgprofessionals, ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig onderdeel te zijn van onze maatschappij. Als regio investeren wij in Community Care concepten om van het oude, meer hospitaliserende model hiernaar toe om te buigen.

Ook BrabantZorg maakt zich klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin we de mens zien in plaats van de cliënt. Deze cliënten willen ondersteunen in plaats van geheel ontzorgen. Én waarin we willen samenwerken met de betrokkenen uit de cliënt zijn omgeving. Dat doen we volgens de principes van SamenZorg.

Wat is het?
We voeren samen met de cliënt en hun netwerk en iedereen die belangrijk voor hen is, het goede gesprek met elkaar. We bespreken belangrijke onderwerpen van iemands leven en kijken dan wat de cliënt nog kan of wil leren.

Ook kijken we wat er met ondersteuning van hulpmiddelen gedaan kan worden, wat het netwerk of de leefomgeving van iemand kan bijdragen en welke benodigde zorg ondersteuning de zorgprofessional van BrabantZorg kan bieden. Dit doen we met het uiteindelijke doel dat Elke dag zo fijn mogelijk is en dat de cliënt zo veel mogelijk regie houdt over zijn/haar eigen leven. Familie, naasten en bekenden die gewend waren te ondersteunen kunnen en willen vaak nog helpen. Samen met hen kijken we wat er mogelijk is en wie wat kan betekenen. Dat noemen we SamenZorg.

In welke fase?
Voor BrabantZorg is het een project in uitvoering. Voor de regio is het een van de 3 pilots om samen te leren wat wel en niet goed werkt bij het ontwikkelen van Community Care concepten.

Welke organisaties doen er mee?
BrabantZorg voert uit en deelt haar kennis met alle collega’s in de regio.

Succesvol in 2022

  • De samenzorggesprekken zijn geïntroduceerd. En er hebben meerdere samenzorggesprekken plaatsgevonden binnen BrabantZorg.
  • Twintig teams hebben de training van het samenzorggesprek gevolgd. Aan de hand van een training, leren medewerkers wat de achterliggende gedachte is van Samenzorg en ontwikkelen de deelnemers gespreksvaardigheden.
  • Twintig Samenzorg Ambassadeurs, vanuit de pilotteams, dachten mee aan de verdere ontwikkeling van Samenzorg en brachten dit gedachtegoed onder de aandacht bij cliënten, naasten en collega´s.
  • Er zijn 5 Samenzorg Coaches gestart. De coaches helpen de teams verder op weg in de ontwikkeling naar Samenzorg.
  • Samen met de Samenzorg ambassadeurs, zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om aan de slag te gaan met het samenzorggesprek.
  • Vanuit verschillende teams werden familieavonden georganiseerd om cliënten, familie, het netwerk, collega´s en vrijwilligers mee te nemen in het gedachtegoed van Samenzorg.
  • Samen met de ambassadeurs en de projectgroep is een opleidingsplan ontwikkeld om meer aan te sluiten bij de kennis, ervaring en behoefte van het team en de professional.

Wijze lessen in 2022
Bij de teams die begonnen met de training, sloten zoveel mogelijk verschillende disciplines aan. Hierdoor kregen we de mogelijkheid om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de verdere verbreding van Samenzorg.

Dit project is aangevlogen vanuit de pull-strategie. Vanuit enthousiasme, willen leren en meedenken hadden teams zich aangemeld.

Gedurende de hele pilotfase zijn er gesprekken geweest met verschillende vakgroepen en disciplines. Hierdoor creëerde we al draagvlak en kun je beter bekijken wat er nodig is in de ontwikkeling van Samenzorg.

Door veel mensen wordt de behoefte gevoeld en de noodzaak gezien om aan de slag te gaan met Samenzorg. Hierdoor hebben al veel teams aangegeven graag de training van Samenzorg te willen volgen in 2023.

Het werd lastig gevonden om een eerste stap te zetten naar het anders vragen stellen en op een andere manier het gesprek aangaan met cliënten, naasten en het netwerk.

De training werd over het algemeen als zeer goed ervaren. Maar door de vele disciplines die aansloten, was het lastig om de training op individueel en teamniveau passend te maken.

Door hoog verloop en hoge werkdruk was er soms geen energie voor het team om verder aan de slag te gaan met het Samenzorggesprek.

Meer weten?
Samenzorggesprek – IedereenZorgt

Collega van BrabantZorg over Samenzorg:

“Ik heb ontdekt dat als je andere vragen stelt, ook echt andere antwoorden krijgt.”