Sociale Benadering Dementie (= Community Care)

Waarom doen we dit?
In de ouderenzorg van de toekomst moeten we het samen doen: professionals en familie/mantelzorgers hand-in-hand.We ondersteunen ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig en actief onderdeel te zijn van onze maatschappij. Dit doen we door te investeren in Community Care concepten.

Wat is het?
Sociale Benadering Dementie is gebaseerd op de filosofie van hoogleraar Anne-Mei The en je kijkt daarbij op een andere manier naar mensen met dementie. Je biedt passende ondersteuning die aansluit bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. En versterkt het sociale netwerk indien nodig. Niet alleen de vergeetachtigheid staat centraal, maar ook de gevolgen ervan op het dagelijkse leven. Zoals vertrouwen in het eigen kunnen, de plek in het gezin en bij vrienden.

In welke fase?
In uitvoering.

Welke organisaties doen er mee?
Voor van Neynsel is het een project in uitvoering. Voor de regio is het een van de 3 pilots om samen te leren wat wel en niet goed werkt bij het ontwikkelen van Community Care concepten.

Landelijk is Van Neynsel deelnemer van het eerste uur aan de Social Trial. De grote maatschappelijke uitdagingen in de ouderenzorg vragen om een nieuwe aanpak en Van Neynsel heeft in een vroeg stadium gekozen om een bijdrage te leveren aan innovatieve oplossingen om de druk op de arbeidsmarkt en zorgkosten te verlagen. Daarnaast het werkplezier en kwaliteit van leven te verhogen. We zien dat de sociale benadering werkt en het is de toekomst van ouderenzorg.

Succesvol in 2022
– locatie Wij zijn Zuiderschans werkt volledig vanaf de start volgens de Sociale Benadering
– locatie Boswijk werkt met 4 van de 12 teams, sinds oktober 2022, volgens de Sociale Benadering
– ca. 35 anders geschoolde medewerkers geworven en ingezet
– de eerste stap is gezet! We trekken komende 5 jaar uit om SB in geheel Van Neynsel in te voeren.

Wijze lessen in 2022
– Nog niet alles loopt vlekkeloos. Het intern opleiden van de anders geschoolde medewerkers vraagt tijd en juiste begeleiding. Door ervaring weten we nu welke scholing van belang is en hoe we dat het beste kunnen aanbieden bij de afdelingen waar komende jaren de omslag naar de Sociale Benadering gemaakt wordt.
– Het gelijkwaardig laten zijn van zorgmedewerkers en anders geschoolde medewerkers vraagt aandacht omdat de neiging snel aanwezig is om naar de zorgmedewerkers te kijken: Zij weten toch wat je moet doen? Hierdoor is de kans aanwezig dat er weer sneller met een medisch oog gekeken wordt.

Meer weten?
Sociale Benadering Dementie – IedereenZorgt
Social Trials – benadering dementie – Van Neynsel, ‘s-Hertogenbosch
Sociale Benadering Dementie – Sociale Benadering Dementie
Verslag pilot