Zorg Thuis

Waarom doen we dit?
Omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen en we allemaal een uitdaging hebben om continuïteit hiervan te borgen.

Wat is het?
We onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen met elkaar een nieuw model (of nieuwe modellen) om ook in de toekomst zorg aan huis te blijven leveren.

In welke fase?
Het is een programma in de voorbereidende en ontwikkelfase. In de uitvoering zullen verschillende deelprojecten ontstaan.

Welke organisaties doen er mee?
Alle organisaties doen mee, de impact verschilt en is afhankelijk van het aandeel zorg aan huis dat een organisatie levert.

Succesvol in 2022
We hebben onze ambities en visies eerlijk naar elkaar uitgesproken. Dat vroeg lef, vertrouwen en kwetsbaarheid. We hebben een manier gevonden om met onze uiteenlopende beelden en belangen een volgende stap te zetten.

Wijze lessen in 2022
We ontdekten dat we op sommige onderdelen een heel ander beeld hebben bij de toekomst van zorg aan huis en de verhouding tussen regionale en lokale organiseren.

Meer weten?
Samen zorgen aan huis – IedereenZorgt