Lefgozers in afronding na succes

terug

Bijna 1000 zij-instromers leverde Lefgozers in de afgelopen 5 jaar op, waarvan ruim 675 in regio Noordoost-Brabant. De gezamenlijke, onafhankelijke aanpak om zij-instromers te werven en een verkorte opleiding te bieden is een groot succes geweest.

Bovendien heeft het initiatief eraan bijgedragen dat regulier onderwijs verkort opleiden als standaard werkwijze heeft omarmd. Met ingang van dit jaar is het, onder meer via het Koning Willem 1 College, via de reguliere route mogelijk om het diploma mbo3 Verzorgende IG binnen twee jaar te behalen.

Het verschil met regulier onderwijs is steeds kleiner geworden. Op 1 juni start daarom de laatste groep Lefgozers, waarna onderdelen van het initiatief worden ondergebracht binnen reguliere trajecten die invulling krijgen samen met Koning Willem 1 College. Op dit moment worden gesprekken gevoerd om de kennis, ervaring, succesfactoren en sterke naam van Lefgozers in het regionale opleidingsprogramma voort te zetten.