Leiderschap in netwerken

terug

De regio is hot! Over de volle breedte de zorg wordt steeds meer regionaal gewerkt. Dat biedt kansen, maar samenwerken in een netwerk is niet altijd eenvoudig. Het brengt een nieuw organisatieprincipe mee zonder hiërarchie, waar veel verschillende meningen en soms ook belangen een rol spelen.

Onder de inspirerende begeleiding van Menno Lanting ging op 13 Maart jl. 15 collega’s uit verschillende organisaties aan de slag met ‘leiderschap in netwerken’. Hoe ga jij om met de uiteenlopende belangen en meningen? Welke kansen en valkuilen zien we in ons eigen netwerk? Wat kunnen en doen we daarmee? Anne van Kempen, directeur Mens & Ontwikkeling, was aanwezig bij de workshop:

”Ik vond het interessant om de training te volgen in een groep deelnemers van verschillende organisaties met uiteenlopende achtergronden. Onder andere kwaliteitszorg, medisch, locatiemanagement en HR; er werd gedeeld hoe eenieder omgaat met de regionale samenwerking en welke kansen er liggen. Inhoudelijk heb ik veel geleerd over communicatieve zelfsturing en op welke manier dat kan helpen in het bereiken van (gezamenlijke) doelen.”

Mag ik je kussen?

Op 2 februari jl. ging de theatervoorstelling Mag ik je kussen?’ in première. Een voorstelling om mee te praten over de sterk toenemende zorgvraag terwijl er niet meer zorgverleners beschikbaar zijn. Over nieuwe hulpmiddelen en samenwerkingen. Over hoe reëel dat eigenlijk is. Over misschien wel moeilijke keuzes maken en wat dat doet met jouw zorghart. We gunnen onze collega’s dat zij deze mooie voorstelling bezoeken en met elkaar in gesprek gaan over deze moeilijke vragen. Daarom bereiden we vanuit het samenwerkingsverband een theatertour in Noordoost Brabant voor. Zo hebben onze collega’s maximale flexibiliteit in waar en wanneer zij de voorstelling bezoeken. En gelegenheid krijgen om elkaar in breder verband te ontmoeten. Zodra data en locaties bekend zijn horen jullie hier meer over vanuit de communicatieafdeling van je eigen organisatie.


De voorstelling is onderdeel van het programma landelijke Over Morgen. Dit programma is gericht op  de dialoog met de sector, de maatschappij en vooral met de zorgmedewerkers om te ontdekken we hoe de zorg er morgen uit moet zien. Zodat we met dezelfde aandacht en liefde voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken kunnen zorgen, zonder dat onze zorgmedewerkers nog harder moeten rennen. Thematiek die dus ook voor onze regio actueel en belangrijk is. Meer weten over de voorstelling? Kijk dan op: Theatervoorstelling Mag ik je kussen? – VVT werkt aan morgen

Leiderschap in netwerken