Masterclass RvT

terug

Binnen de samenwerking van IedereenZorgt werken we aan de transitie van de ouderenzorg. We praten er niet alleen over, we maken ook afspraken over wat we juist wel of niet meer doen, of anders doen.

En we voeren gezamenlijke plannen uit zoals het implementeren van Slimme Inco. Daarmee krijgt ons netwerk groeiende invloed op wat er gebeurt binnen onze eigen organisaties. Natuurlijk heeft iedere organisatie ook te maken met andere netwerken waarin zij in meer of mindere mate betrokken is. De complexiteit van het aansturen van een organisatie wordt daarmee groter. Niet alleen voor bestuurders, ook voor toezichthouders. Daarom organiseerden we op 6 april jl. een masterclass ‘toezichthouden & netwerkorganisaties’ onder leiding van Wlifrid Opheij van CommonEye.

De aanwezigen vonden het waardevol om met elkaar te reflecteren en discussiëren over de rol die toezichthouders en bestuurders samen spelen bij netwerkorganisaties en hoe zij elkaar hierbij kunnen helpen. “Als toezichthouder ben ik geneigd vooral te letten op het organisatiebelang, ook als het gaat om samenwerken. Daarin kunnen we meer balans opzoeken met het maatschappelijk belang” leerden Hans de Werd, die aanwezig was en erop wijst dat verandering van context hier wel cruciaal is. “Het helpt om vanuit een gemeenschappelijke taal hierover met elkaar in gesprek te zijn, “ aldus Marcel van Woensel (bestuurder bij van Neynsel) “we gaan hier met het dagelijks bestuur van de regio dus zeker een vervolg aan geven”.