Aandacht voor verandering

terug

De uitdagingen in de zorg vragen om veel en verregaande veranderingen. Dat kan weerstand oproepen bij medewerkers. Om hier samen beter mee om te gaan is ‘Aandacht voor verandering’ gestart.

Onder het motto ‘Aandacht voor verandering’ worden medewerkers ontvangen in een mobiel zorglab. In deze 12 meter lange truck is een interactieve leeromgeving waar collega’s kennis maken met zorginnovatie. Het doel is om bewustwording over ontwikkelingen in de zorg te vergroten en het urgentiebesef en de acceptatie van veranderingen, met name van zorgtechnologie, te vergroten. Aan de hand  van het ’techadoptiespel’ gaan collega’s hierover met elkaar in gesprek.

Zorgvisie besteedde ook aandacht aan dit initiatief.

STATUS: AFGEROND

project
partners: