ADL zomercursus

terug

In de zomer van 2022 organiseerden wij een cursus om mantelzorgers en vrijwilligers meer te leren over de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-zorg), zodat zij zich zekerder voelden om hun naasten te ondersteunen.

In de zomer van 2022 ontwikkelden we daarom samen met het ROC Koning Willem I College een ondersteunende cursus aan voor mantelzorgers en vrijwilligers. De cursus is erop gericht om mantelzorgers en vrijwilligers meer kennis en vaardigheden op te laten doen met algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-zorg), zodat zij zich zekerder voelen om hun naasten te ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op de stoel of in de rolstoel helpen, het helpen aan- en uittrekken van steunkousen. Verder werd hen geleerd hoe zij een zorgvrager helpen met eten en drinken of de toiletgang.

Onder de deskundige leiding van een ervaren verpleegkundig docent of ervaren verpleegkundige werd in een praktijkruimte veel geoefend met de verschillende handelingen. De cursus werd ontwikkeld voor zowel mantelzorgers en vrijwilligers die hulp bieden in verpleeghuizen en in de thuissituatie. Ook als het om ouderen gaat die niet bij ons in zorg zijn.

De cursus werd aangeboden op verschillende locaties, data en tijden in Noordoost Brabant. In totaal zijn er 14 bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties in de regio. Aan de bijeenkomsten namen bijna 90 mensen deel. De eindevaluatie leerde ons een aantal organisatorische verbeterpunten en vooral ook dat het elkaar ontmoeten en delen van verhalen voor cursisten een van de belangrijkste onderdelen is van de cursus. Hoe we verder gaan? Kijk dan op Mantelzorg ondersteuning – IedereenZorgt (iedereen-zorgt.nl) .

Meer weten? Neem contact op met Noor Verdijk.

STATUS: AFGEROND

project
in beeld

project
partners: