Duurzame inzet ZZP-ers

terug

Door het groeiende personeelstekort wordt er meer gebruik gemaakt van externe inzet. Fijn om roosters rond te krijgen, maar minder fijn voor continuïteit, kwaliteit, medewerker-tevredenheid en kosten. Kan dat niet anders?

Met het groeiende personeelstekort wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van externe inzet om roosters rond te krijgen. Voor cliënten kan dat lastig zijn, omdat er steeds wisselende gezichten zijn. Ook voor teams levert het complexe uitdagingen op: hoe zorgen we dat tijdelijke collega’s snel maar goed op de hoogte zijn van veranderende en lokale werk- en kwaliteitsafspraken? Hoe gaan we om met de uiteenlopende arbeidsvoorwaarden? Ook financieel levert het de nodige uitdagingen op voor organisaties: externe inzet kost vaak meer, maar de inkomsten blijven gelijk.

Dat moet anders kunnen, vooral als we onze krachten bundelen. Want in het land is op verschillende plekken al ervaring opgedaan met bijvoorbeeld een gezamenlijke pool voor ZZP-ers of zelfs met helemaal stoppen met inzet van externen. Kortom, genoeg inspiratie om uit te putten. We onderzoeken welke oplossing het beste past voor ons. Uiteraard met de ambitie om deze daarna tot leven te brengen.

Meer weten? Neem contact op met Noor Verdijk.

STATUS: IN VOORBEREIDING