Duurzame inzet ZZP-ers

terug

Door het groeiende personeelstekort wordt er meer gebruik gemaakt van externe inzet. Fijn om roosters rond te krijgen, maar minder fijn voor continuïteit, kwaliteit, medewerker-tevredenheid en kosten. Kan dat niet anders?

Met het groeiende personeelstekort wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van externe inzet om roosters rond te krijgen. Voor cliënten kan dat lastig zijn, omdat er steeds wisselende gezichten zijn. Voor teams levert het complexe uitdagingen op: hoe zorgen we dat tijdelijke collega’s snel maar goed op de hoogte zijn van veranderende en lokale werk- en kwaliteitsafspraken? Hoe gaan we om met de uiteenlopende arbeidsvoorwaarden? Ook financieel levert het de nodige uitdagingen op voor organisaties: externe inzet kost vaak meer, maar de inkomsten blijven gelijk.

Dat moet anders kunnen, vooral als we onze krachten bundelen. Daarom willen we als netwerk duurzame samenwerking opbouwen met ZZP-ers in Noordoost Brabant. We zien een toenemende behoefte aan flexibel werkgeverschap en we zien mogelijkheden om dit in samenwerking te vervullen. Een werkgroep van collega’s onderzoekt hiervoor de oplossingsrichtingen, waaronder een ZZP-platform als een middel om de groep van ZZP-ers in de regio inzichtelijk te maken, te binden en collectief te kunnen benaderen.

Meer weten? Neem contact op met Evert van Summeren.

STATUS: IN VOORBEREIDING