Green Deal Duurzame Zorg 3.0

terug

Samen committeren wij ons aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

Samen werken we aan de toekomst van de ouderenzorg en gaan we de daarbij behorende uitdagingen aan. Verduurzamen hoort daarbij. Want wist je dat tenminste zeven procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg? En dan heb je het nog niet over al die medicijnresten die in het afvalwater terecht komen, incontinentiemateriaal dat in het afval verdwijnt, of sterke schoonmaakmiddelen waarmee wordt gewerkt. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze cliënten en medewerkers. En voor onze omgeving. Daarom ondertekenen wij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Samen.

Wat dat inhoudt? De Green Deal 3.0 is in november 2022 gelanceerd. In vergelijking met de eerdere versies (1.0 en 2.0) wordt er een stap gezet van ‘stimuleren’ naar ‘verplichten’, met duidelijkere, concretere en ambitieuzere doelen en resultaten. Ook wordt in de Green Deal 3.0 meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom. Doelstellingen die wij eerder al met onze regiovisie onderschreven. Juist daarom vinden wij het van belang om ons nu te committeren aan de doelstellingen van deze nieuwe Green Deal:

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering.
  2. Vergroten van kennis & bewustwording, duurzaamheid in de curricula van zorgonderwijs.
  3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel 30% CO2-reductie in 2026 en klimaatneutraal in 2050 voor vastgoed en vervoer.
  4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel 25% minder restafval in 2026 en maximaal circulaire zorg in 2050.
  5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

Suggesties of vragen? Neem contact op met Noor Verdijk.

STATUS: ONDERTEKEND

project
in beeld

Steunkousen

Krijgt u steunkousen voorgeschreven? Dan helpen wij u graag om deze zelfstandig aan- en uit te trekken of met gebruik van een hulpmiddel. Op deze pagina vindt u informatie, die u helpt bij de voorbereiding op het krijgen van ste...

Oogdruppelen

Medicijnen, zoals oogdruppels, krijgt u via de apotheek. Vaak komt er een zorgmedewerker van de thuiszorg bij u langs om uw ogen te druppelen. Dat is veranderd vanaf 1 november 2023. Wij helpen u graag om voortaan zelf uw ogen t...

Routekaarten

De Green Deal 3.0 geeft ons handvatten en richting als het gaat om doelen en ambities. Maar waar staan we nu en wat hebben we komende jaren te doen? Daarom gaan we aan de slag met routekaarten.

Samenzorggesprek

Waarom speelt het eigen netwerk een steeds kleinere rol als iemand naar een zorglocatie verhuist? Bij BrabantZorg vonden ze dat opvallend. Met Samenzorg brengt de zorgorganisatie uit Noordoost Brabant daar verandering in.

Preventie IBS

‘Naar nul IBSen’, dat is de opdracht van de werkgroep Preventie IBS.

RSO

We zetten ons in om samen met andere zorgprofessionals in de regio Den Bosch een RSO op te richten. Een Regionale SamenwerkingsOrganisatie  om digitale  informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen.

Regionale kennissessie

Werken aan een organisatie-overstijgende digitale infrastructuur en meer voordeel halen uit slim gebruik van data…Dat begint met een gedeelde visie en daarom werken we aan een gedeeld beeld en gemeenschappelijke taal.

Groen moet je doen

Een van onze groene doelstellingen, waar we extra focus op leggen, is het vergroten van kennis & bewustwording over duurzaamheid. In onze organisaties en op onze locaties.