Groen moet je doen

terug

Een van onze groene doelstellingen, waar we extra focus op leggen, is het vergroten van kennis & bewustwording over duurzaamheid. In onze organisaties en op onze locaties.

In 2023 ontwikkelen een regionale aanpak om kennis & bewustwording te vergroten. De uitvoering start in het voorjaar en vindt lokaal plaats in de organisaties. Met ondersteuning door experts en met betrokkenheid van alle medewerkers. Maatwerk is daarbij de norm, want iedere organisatie (en locatie) is anders. Een actievere inzet op gezondheidsbevordering is al onderdeel van onze regiovisie en krijgt vorm in de projecten en plannen van het thema Vitale Burgers en Cliënten.

Meer weten? Neem graag en gerust contact op met Noor Verdijk.

STATUS: IN VOORBEREIDING

project
in beeld

Oogdruppelen

Medicijnen, zoals oogdruppels, krijgt u via de apotheek. Vaak komt er een zorgmedewerker van de thuiszorg bij u langs om uw ogen te druppelen. Dat is veranderd vanaf 1 november 2023. Wij helpen u graag om voortaan zelf uw ogen t...

Routekaarten

De Green Deal 3.0 geeft ons handvatten en richting als het gaat om doelen en ambities. Maar waar staan we nu en wat hebben we komende jaren te doen? Daarom gaan we aan de slag met routekaarten.

Samenzorggesprek

Waarom speelt het eigen netwerk een steeds kleinere rol als iemand naar een zorglocatie verhuist? Bij BrabantZorg vonden ze dat opvallend. Met Samenzorg brengt de zorgorganisatie uit Noordoost Brabant daar verandering in.

Preventie IBS

‘Naar nul IBSen’, dat is de opdracht van de werkgroep Preventie IBS.

RSO

We zetten ons in om samen met andere zorgprofessionals in de regio Den Bosch een RSO op te richten. Een Regionale SamenwerkingsOrganisatie  om digitale  informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen.

Regionale kennissessie

Werken aan een organisatie-overstijgende digitale infrastructuur en meer voordeel halen uit slim gebruik van data…Dat begint met een gedeelde visie en daarom werken we aan een gedeeld beeld en gemeenschappelijke taal.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Samen committeren wij ons aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

Regionaal Coördinatiepunt (RCP)

Het RCP: één coördinatiepunt voor verwijzers bij een zorgvraag. Samen organiseren we het transferproces rondom de kortdurende zorg.

project
partners:

⚠ Koppel een partner aan het project.