Mantelzorg ondersteuning

terug

Samen zien wij een toekomst voor ons waarin iedereen zorgt. Wij vinden dat goede ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers daarbij hoort en voelen ons verantwoordelijk om daarbij te ondersteunen.

Samen zien wij een toekomst voor ons waarin iedereen zorgt. Wij vinden dat goede ondersteuning aan mantelzorger en vrijwilligers daarbij hoort en willen het initiatief van de ADL cursus samen doorzetten, in aangepaste vorm:

  • mantelzorgondersteuning is en hoeft niet beperkt te zijn tot ADL. Samen willen we het cursusaanbod verder uitbreiden;
  • bij de ‘doorstart’ willen we meer met andere partijen samenwerken die zich (ook) op het terrein van mantelzorg begeven, zoals het Sociaal Domein;
  • we willen regionale uitgangspunten of beleid opstellen bij die vraagstukken voorbij komen zoals het uitwerken van juridische verantwoordelijkheden.

Meer weten? Neem contact op met Noor Verdijk.

STATUS: IN VOORBEREIDING