Cursus IedereenZorgt

terug

Samen zien wij een toekomst voor ons waarin iedereen zorgt. Wij delen daarom graag onze kennis en kunde met mantelzorgers en vrijwilligers. Wij voelen ons verantwoordelijk om hen handvatten en ondersteuning te geven zodat ze goed kunnen zorg voor hun en naaste en voor zichzelf.

In de cursus IedereenZorgt krijgen deelnemers handvatten om anderen te ondersteunen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). In 2023 werden er in totaal 47 cursussen gegeven, waaraan 335 mensen deelnamen. Deelnemers beoordeelden de cursus gemiddeld met rapportcijfer 9. Ook in 2024 worden de cursussen weer georganiseerd. Parallel aan het voortzetten van het huidige cursusaanbod werken we aan een nieuwe, gedragsmatige variant. In deze aanvullende cursus staan begrip en handvatten in het omgaan dementie centraal. Voor de opzet en inhoud hiervan wordt samenwerking opgezocht met partners die ervaring hebben met de invulling van deze trainingen.

Meer weten? Neem contact op met Marinka van Glasbergen.

STATUS: IN UITVOERING