Preventie IBS

terug

‘Naar nul IBSen’, dat is de opdracht van de werkgroep Preventie IBS.

In Januari 2023 startte de werkgroep ‘Preventie IBS’. De groep bestaat uit een wijkverpleegkundige, casemanager dementie, praktijkondersteuner huisarts, zorgbemiddelaar, 2 specialisten ouderengeneeskunde, 2 beleidsmedewerkers (huisartsengroep en GGz) en een psychiater.

Deze diverse groep van experts werkt aan inzicht in de oorzaken van het aantal IBS-en in onze regio. Aan de hand daarvan worden wenselijke en mogelijke oplossingen onderzocht om het aantal WZD-IBS opnames drastisch te verminderen.

Meer weten? Neem contact op met projectleider Esther Tetteroo.

STATUS: IN UITVOERING

project
in beeld

Routekaarten

De Green Deal 3.0 geeft ons handvatten en richting als het gaat om doelen en ambities. Maar waar staan we nu en wat hebben we komende jaren te doen? Daarom gaan we aan de slag met routekaarten.

Samenzorggesprek

Waarom speelt het eigen netwerk een steeds kleinere rol als iemand naar een zorglocatie verhuist? Bij BrabantZorg vonden ze dat opvallend. Met Samenzorg brengt de zorgorganisatie uit Noordoost Brabant daar verandering in.

RSO

We zetten ons in om samen met andere zorgprofessionals in de regio Den Bosch een RSO op te richten. Een Regionale SamenwerkingsOrganisatie  om digitale  informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen.

Regionale kennissessie

Werken aan een organisatie-overstijgende digitale infrastructuur en meer voordeel halen uit slim gebruik van data…Dat begint met een gedeelde visie en daarom werken we aan een gedeeld beeld en gemeenschappelijke taal.

Groen moet je doen

Een van onze groene doelstellingen, waar we extra focus op leggen, is het vergroten van kennis & bewustwording over duurzaamheid. In onze organisaties en op onze locaties.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Samen committeren wij ons aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

Regionaal Coördinatiepunt (RCP)

Het RCP: één coördinatiepunt voor verwijzers bij een zorgvraag. Samen organiseren we het transferproces rondom de kortdurende zorg.

Lefgozers

Om meer MBO-leerlingen op te leiden voor de zorg, zijn de mogelijkheden voor zij-instromers om te starten aantrekkelijker gemaakt. ‘Lefgozers’ worden deze zij-instromers​​ genoemd. Want voor een overstap naar de ...

project
partners:

⚠ Koppel een partner aan het project.