Regionale kennissessie

terug

Werken aan een organisatie-overstijgende digitale infrastructuur en meer voordeel halen uit slim gebruik van data…Dat begint met een gedeelde visie en daarom werken we aan een gedeeld beeld en gemeenschappelijke taal.

We zien kansen om de zorg te verbeteren door slim gebruik te maken van de data die we samen genereren. Daarnaast merken we dat er steeds meer noodzaak is om vanuit een veilige en open structuur informatie te delen met elkaar en andere ketenpartners. Voordat we hiermee aan de slag gaan, hebben we behoefte aan een heldere visie op dit onderwerp.

Daarom ontmoetten bestuurders en managers/ directie van de samenwerkende VVT organisaties in Noordoost Brabant (NoB) elkaar op 25 januari jl. voor een masterclass ‘Navigeren naar een digitale wereld in de zorg’. Ze hadden hun agenda’s vrij gemaakt om samen kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van opbouw, uitwisseling en slim gebruik van digitale data en informatie in de (ouderen)zorg.

‘Data en digitalisering’ is een van de zes themalijnen uit de regiovisie ‘IedereenZorgt’. Bestuurders Jef Mol (Sante Partners) en John Moolenschot (Laverhof) trekken hier de kar. Zij hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om acties en afspraken voor te bereiden die ons gaan helpen om gemakkelijker en beter informatie met elkaar te delen om de zorg voor cliënten te verbeteren en vereenvoudigen.  Binnen de VVT en binnen de keten, bijvoorbeeld ook met huisartsen en ziekenhuizen. Het formuleren van een visie op informatie-uitwisseling en slim gebruik van data is een belangrijke eerste stap. De masterclass diende als eerste aanzet hiervoor.

We lieten ons inspireren door bestuurder Maarten van Rixtel die zijn gedachten heeft gedeeld over een nieuw en digitaal bedrijfsmodel van ‘zijn’ organisatie Sensire. Een belangrijke boodschap hierbij is dat digitaal werken en organisatieontwikkeling hand in hand gaan. Adviseur Jerry Fortuin nam ons mee in de belangrijkste digitale trends en ontwikkelingen in de zorg en de betekenis hiervan voor de VVT. Uiteraard hoorde hier ook de digitaliseringsparagraaf van het IZA bij. Vervolgens hebben we mogelijke samenwerkingsmodellen verkend; met elkaar als VVT en met andere partners in bijvoorbeeld een RSO zoals we die nu oprichten met de huisartsen en het ziekenhuis rondom Den Bosch.

STATUS: AFGEROND