Regionale samenwerking IBS

terug

Samen met de huisartsen en GGZ hebben we werkafspraken gemaakt om gedwongen opnames met Inbewaringstelling (IBS) beter op elkaar af te stemmen.

Bekijk hier de werkinstructie IBS

Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen, ook als zij  kwetsbaar zijn. Hierdoor neemt de kans op incidenten thuis toe en kunnen crisissen ontstaan waarbij iemand acuut opgenomen moet worden, om veiligheid en gezondheid te waarborgen. Soms ook als iemand dit zelf niet wil of kan overzien. In die gevallen is er een gedwongen maatregel nodig: een  inbewaringstelling (IBS).

Een IBS is een complexe en vaak moeilijke situatie voor zowel de cliënt als naaste(n), als voor de zorg- en hulpverlener(s). Er zijn verschillende instanties bij betrokken en een soepele samenwerking heb je dan hard nodig. Dat is niet eenvoudig met wisselende personeelsbezetting en verschillende (ICT)systemen.

Daarom hebben de VVT organisaties in Noordoost Brabant, zorggroep Chronos en Reiner van Arkel en GGZ Oost Brabant gewerkt aan nieuwe samenwerkingsafspraken om de onderlinge samenwerking te verbeteren ten behoeve van de cliënt. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er nu 3 VVT organisaties zijn in onze regio, die de IBS-crisissen opnemen (Vivent, van Neynsel en BrabantZorg). Zo blijven de expertise en kwaliteit beter op peil. Ook is er voor de huisartsen en psychiaters 1 telefoonnummer gekomen via welke ze direct de dienstdoende VVT-organisatie en specialist ouderengeneeskunde kunnen bereiken. Alle werkafspraken zijn vastgelegd in een regionaal protocol.

Het verbeterproject is afgerond, maar goede samenwerking is nooit klaar. Er is een blijvend regioteam van professionals om de samenwerking te borgen en te verbeteren. Daarnaast gaan we verder met een vervolgproject gericht op de Preventie van IBS. Met alle betrokken partijen onderzoeken we hoe vaak IBS in onze regio voorkomt en wat we kunnen leren van andere regio’s om dit aantal fors terug te brengen.

Wil je meer weten? Neem graag contact op met onze coördinator Esther Tetteroo.

STATUS: IN UITVOERING

project
partners: