We zetten ons in om samen met andere zorgprofessionals in de regio Den Bosch een RSO op te richten. Een Regionale SamenwerkingsOrganisatie  om digitale  informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen.

Overal in het land ontstaan RSO’s, ook in Noordoost Brabant. VWS zet hier vol op in: een RSO kan een katalysator zijn voor digitale samenwerking. Want met alleen technische standaarden zijn we er niet. Er moeten regionale afspraken gemaakt worden, organisatie-overstijgende projecten uitgevoerd worden et cetera.

Om deze reden hebben zorgprofessionals in de regio Den Bosch initiatief genomen om een RSO op te richten. Naast o.a. huisarten en ziekenhuis, is VVT  hier ook een onderdeel van. Daarom sluit ons samenwerkingsverband zich aan en zetten wij ons actief in om de RSO mee op te richten.

Meer weten? Neem graag contact op met Vicky van Kuijk.

STATUS: IN VOORBEREIDING