Samenzorg

terug

Zorg wordt een gelijkwaardige samenwerking tussen professionals en sociaal netwerk.

Samenzorg is een van de 3 experimenten in de regio om ervaring op te doen met Community Care. Samenzorg is een project dat loopt bij Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM).

Projectmanager Hanneke van der Meide over samen zorgen bij Zorggroep Elde Maasduinen.

Bewoners van zorgcentra hebben steeds meer en steeds complexere zorg nodig, terwijl het aantal medewerkers niet toeneemt. Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) kiest daarom voor samen zorgen: goede zorg en ondersteuning, in samenwerking met het eigen netwerk van de bewoners.

‘Als mensen bij ons komen wonen, trekt hun familie zich terug. Ze hebben geen actieve rol meer in de verzorging’, legt Hanneke van der Meide uit. ‘Wij als zorgorganisatie zijn geneigd om alles over te nemen. Maar als een dochter gewend is om haar moeder twee keer in de week te douchen, waarom zou je dat niet gewoon voortzetten? Tot nu toe hebben we de familie niet actief bij de zorg betrokken. Met samen zorgen willen we daar verandering in brengen. We gaan veel intensiever samenwerken met het sociale netwerk van bewoners.’

‘Zodra iemand hier komt wonen, gaan we het gesprek aan over hoe we het leven dat de cliënt voorheen had zo veel mogelijk kunnen voortzetten binnen de muren van het verpleeghuis. Goede zorg staat voorop, maar niet alles hoeft door een zorgprofessional gedaan te worden. Het netwerk is ook best bereid om een actievere rol op zich te nemen. Onze medewerkers krijgen dan een meer coachende rol’, zegt Hanneke.

Met het innovatieteam, waar Hanneke deel van uitmaakt, is in 2021 een start gemaakt. ‘We hebben kleinschalig geëxperimenteerd om te kijken waar de uitdagingen zitten en wat we moeten veranderen. Met verschillende teams hebben we verschillende wegen bewandeld. Altijd in nauw contact met het netwerk en steeds met de beste zorg voor de bewoner als doel.’

Vanaf 2023 wordt samen zorgen bij ZGEM een organisatiebreed strategisch programma. ‘Het vraagt om een cultuur- en gedragsverandering, maar ook om aanpassingen in de werkprocessen. Want als we dit echt met elkaar willen waarmaken, moet er veel veranderen. Bijvoorbeeld in hoe mensen in aanraking komen met ons, hoe we daarover communiceren, welke gesprekken we voeren, maar ook welke rechten en verantwoordelijkheden families krijgen. Als je ze als gelijkwaardig samenwerkingspartner ziet, moeten ze dat in de praktijk ook merken.’

Meer weten over Samenzorg? Kijk op Samenzorg – Zorggroep Elde Maasduinen (zgem.nl) of neem contact op  met projectleider Hanneke van der Meide.

STATUS: IN UITVOERING

project
partners: