IedereenZorgt in de Wijk

terug

Mensen wonen steeds langer thuis en hebben daar steeds complexere zorgvragen bij. Tegelijkertijd is het steeds moeilijk om personeel te werven voor zorg aan huis. Een lastige opgave waar we allemaal mee worstelen. Samenwerking biedt kansen die we willen onderzoeken en benutten.

We zien kansen om door samenwerking de continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg aan huis te verbeteren. Bijvoorbeeld door de toegang tot de wijkzorg te vereenvoudigen en samen te werken om de noodzakelijke zorg te leveren. Zo kan de beschikbare zorg optimaal benut worden. Hiervoor wordt een gezamenlijk digitaal platform ingericht waar wijkzorg kan worden aangevraagd. De wijkteams die actief zijn in het dorp of de wijk verdelen van daaruit de aanvragen en werken samen om de noodzakelijke zorg te leveren. Naast organisaties die wijkzorg aanbieden binnen IedereenZorgt, pakken we dit samen op met andere wijkzorgaanbieders in Noordoost-Brabant: Interzorg, Breederzorg, Cura Excellent, Oda Zorg en verschillende teams van Buurtzorg. Mogelijk worden hier later nog meer organisaties aan toegevoegd.

Meer weten? Neem contact op met Ineke van Zon.

STATUS: IN VOORBEREIDING

project
partners: