Samen zorgen aan huis

terug

Mensen wonen steeds langer thuis en hebben daar steeds complexere zorgvragen bij. Tegelijkertijd is het steeds moeilijk om personeel te werven voor zorg aan huis. Samenwerking biedt kansen en die willen we onderzoeken.

Steeds meer mensen blijven steeds langer thuis wonen en hebben daar steeds complexere zorgvragen bij. Tegelijkertijd is het juist voor zorg aan huis lastig om personeel te vinden en staat de financiering onder druk. Een lastige opgave waar we allemaal mee worstelen. Tegelijkertijd zien we kansen om door samenwerking de continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg aan huis te verbeteren. Bijvoorbeeld door na te denken over gezamenlijke uitgangspunten bij het leveren van thuiszorg, (standaard?) inzetten van dezelfde innovaties of hulpmiddelen, regionaal benutten van schaarse expertises en afstemmen van werkprocessen. Samen onderzoeken we hiervoor verschillende scenario’s.

Meer weten? Neem contact op met Noor Verdijk.

STATUS: IN VOORBEREIDING

project
partners: