Sociale Benadering Dementie

terug

Uit onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten blijkt dat er een kloof is tussen de behoeften aan ondersteuning en aangeboden zorg.

Sociale Benadering Dementie is een project binnen VVT organisatie van Neynsel, dat onderdeel uitmaakt van een landelijke beweging. Voor de samenwerkende VVT in Noordoost Brabant is het project van een van 3 experimenten om ervaring op te doen met Community Care.

De filosofie achter de Sociale Benadering is dat de nadruk bij het huidige zorgaanbod nog veel op medische begeleiding en zorg ligt, terwijl er meer behoefte is aan hulp bij de ondersteuning in het dagelijkse leven. Door hier anders mee om te gaan, worden mensen met dementie en hun geliefden niet alleen tijdig beter bijgestaan, maar kunnen ook zorg en medische begeleiding worden afgebouwd.

Kijk voor meer informatie op: Social Trials – benadering dementie – Van Neynsel, ‘s-Hertogenbosch of op Home | Sociale Benadering Dementie – Sociale Benadering Dementie of neem contact op met Ina Snier.

STATUS: IN UITVOERING

project
partners: