Regionaal Coördinatiepunt (RCP)

Verwijzers in de regio Noordoost Brabant kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week via het Regionaal Coördinatiepunt (RCP) een patiënt aanmelden voor kortdurende zorg (eerstelijns verblijf hoog-, laagcomplex en palliatief, geriatrische revalidatiezorg, zzp9b en crisis WLZ).

De medewerkers van het Regionaal Coördinatiepunt hebben zicht (geen invloed) op de totale beddencapaciteit bij VVT-organisaties BrabantZorg, Sint Jozefoord, Laverhof, van Neynsel, Vivent en Zorggroep Elde Maasduinen.

Voor een snelle behandeling door de medewerkers van het RCP is het belangrijk dat elke verwijzer de juiste werkwijze volgt en alle informatie aanlevert.

Meer weten over hoe u patiënten bij het RCP kunt aanmelden?

Dit is de werkwijze voor huisartsen
Dit is de werkwijze voor collega’s van een huisartsenpost
Dit is de werkwijze voor collega’s van het transferbureau
Dit is de werkwijze voor collega’s van de spoedeisende hulp

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Samen proberen we ervoor te zorgen dat uw patiënt snel op de juiste plek terechtkomt. Wilt u meer informatie over het Regionaal Coördinatiepunt, neem dan neem dan contact op met het RCP via telefoonnummer 085 – 401 54 45 (24/7 bereikbaar).

Iedereenzorgt

Het Regionaal Coördinatiepunt (RCP) is een mooi resultaat van het samenwerkingsverband VVT-Noordoost Brabant. Elf VVT-organisaties uit Noordoost Brabant nemen deel, te weten BrabantZorg, Laverhof, Annenborch, Pantein, Santé Partners, Sint Anna Boxmeer, Sint Jozefoord, Van Neynsel, Vivent, Vughterstede, Zorggroep Elde Maasduinen en Zorgstichting ’t Heem. Zij hebben samen de regiovisie ‘Iedereen zorgt’ opgesteld.

Dit omdat we allemaal weten dat de uitdagingen in de ouderenzorg enorm zijn, als gevolg van de stijgende zorgvraag door vergrijzing en een groeiend tekort aan personeel en middelen. Met de regiovisie schetsen de organisaties een toekomstbeeld waarin ‘Iedereen zorgt’. De regiovisie is opgedeeld in zes thema’s: vitale burgers en cliënten, aantrekkelijk werken, innovatie en onderzoek, samen anders organiseren, digitalisering & data en duurzaamheid. Meer weten? Kijk op www.iedereenzorgt.nl.

aan de
slag

Oogdruppelen

Medicijnen, zoals oogdruppels, krijgt u via de apotheek. Vaak komt er een zorgmedewerker van de thuiszorg bij u langs om uw ogen te druppelen. Dat is veranderd vanaf 1 november 2023. Wij helpen u graag om voortaan zelf uw ogen t...

Routekaarten

De Green Deal 3.0 geeft ons handvatten en richting als het gaat om doelen en ambities. Maar waar staan we nu en wat hebben we komende jaren te doen? Daarom gaan we aan de slag met routekaarten.

Samenzorggesprek

Waarom speelt het eigen netwerk een steeds kleinere rol als iemand naar een zorglocatie verhuist? Bij BrabantZorg vonden ze dat opvallend. Met Samenzorg brengt de zorgorganisatie uit Noordoost Brabant daar verandering in.

Preventie IBS

‘Naar nul IBSen’, dat is de opdracht van de werkgroep Preventie IBS.

RSO

We zetten ons in om samen met andere zorgprofessionals in de regio Den Bosch een RSO op te richten. Een Regionale SamenwerkingsOrganisatie  om digitale  informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen.

Regionale kennissessie

Werken aan een organisatie-overstijgende digitale infrastructuur en meer voordeel halen uit slim gebruik van data…Dat begint met een gedeelde visie en daarom werken we aan een gedeeld beeld en gemeenschappelijke taal.

Groen moet je doen

Een van onze groene doelstellingen, waar we extra focus op leggen, is het vergroten van kennis & bewustwording over duurzaamheid. In onze organisaties en op onze locaties.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Samen committeren wij ons aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.