Start anders organiseren steunkouszorg 

terug

Als zorgmedewerkers willen we burgers helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Maar wat als we hen ook de vrijheid kunnen geven om de regie te houden over hun dag, zonder afhankelijk te zijn van zorgmedewerkers? Organisaties binnen IedereenZorgt en partners in de keten werken eraan om steunkouszorg anders te organiseren. Als mensen zelfstandig steunkousen kunnen aan- en uittrekken, betekent dit niet alleen vrijheid voor hen, maar ook meer tijd voor zorgmedewerkers om anderen te helpen.

In februari werd het plan voor anders organiseren van steunkouszorg geïntroduceerd bij betrokken medewerkers en ketenpartners. In vervolg hierop hebben werksessies plaatsgevonden met professionals die een rol hebben in het werkproces, om te bespreken hoe het werkproces er in de praktijk uit gaat zien en wat hiervoor nodig is. Op basis van de input die dit heeft opgeleverd, is het nieuwe werkproces ingevuld. Hier worden alle betrokkenen weer in meegenomen, zodat op 13 mei 2024 gestart kan worden met de nieuwe manier van werken.

Thuiswonenden in onze regio die beensteunkousen krijgen voorgeschreven en daarvoor nog niet in zorg zijn, trekken vanaf dat moment hun steunkousen in principe zelf aan- en uit. Daarin worden zij zo nodig ondersteund met hulpmiddelen en een oefenmaatje. Wijkzorg is vanaf dat moment alleen nog bij dit proces betrokken wanneer er gezwachteld wordt, en bij de overgang van zwachtelen naar zelfstandig aan- en uittrekken van beensteunkousen. Uiteraard blijft wijkzorg beschikbaar voor ondersteuning bij steunkousen wanneer zelfstandig aan- en uittrekken met hulpmiddelen en ondersteuning van naasten niet haalbaar is gebleken.