Daarom werken we samen

Op dit moment werkt ongeveer een op de zeven werkende mensen in de zorg. Zou je de huidige zorgvraag voortzetten, dan moeten dat er veel meer worden. Terwijl de arbeidsmarkt juist krimpt. Een complexe uitdaging die vraagt om creatieve oplossingen en verenigde kracht. Daarom slaan de VVT-organisaties in Noordoost Brabant de handen ineen. Samen investeren we in de instroom van nieuwe collega’s en in behoud van onze huidige medewerkers. Want we willen dat mensen met plezier bij ons komen en blijven werken.

Dat vraagt om anders kijken naar en anders denken over werken in de zorg. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van zelfstandigen in de zorg. En om het aantrekken en inzetten van mensen met een andere (niet-zorg) achtergrond. Of om het bieden van meer maatwerk in de vorm van deelopleidingen, voor het uitvoeren van deeltaken. Want ook als je niet alles kunt, kun je een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor ouderen in onze regio.

aan de
slag

Lees onderstaand hoe we aan de slag te gaan met Aantrekkelijk Werken. Wie hierbij betrokken zijn?

  • Bestuurlijk themahouders: Pieter Hermsen, (Vivent), Peggy van der Koelen (Vughterstede) en Vincent Schouten (BrabantZorg).
  • Regionaal programmaleider Evert van Summeren (06-36560018).

Lefgozers

Bijna 1000 zij-instromers leverde Lefgozers in de afgelopen 5 jaar op, waarvan ruim 675 in regio Noordoost-Brabant. De gezamenlijke, onafhankelijke aanpak om zij-instromers te werven en een verkorte opleiding te bieden is een gr...

Regionaal Zorgcollege

Samen met het Koning Willem I college ontwikkelen en onderzoeken we de haalbaarheid van een regionaal Zorgcollege, waarbij anders opleiden en opleiden voor de toekomst centraal staan.

Duurzame inzet ZZP-ers

Door het groeiende personeelstekort wordt er meer gebruik gemaakt van externe inzet. Fijn om roosters rond te krijgen, maar minder fijn voor continuïteit, kwaliteit, medewerker-tevredenheid en kosten. Kan dat niet anders?