Volop innovatieplannen voor de komende twee jaar

terug

Desiree: “Op de innovatie-agenda staan 15 processen die we op korte termijn willen veranderen, met technologie of een andere werkwijze. Als regio gaan we met elkaar dezelfde stappen zetten. We zien dit als de eerste opstap om beter met elkaar samen te werken.

We zijn op dit moment, samen met partner BMC, een organisatiescan aan het maken van iedere afzonderlijke organisatie. Daaraan kunnen we zien waar de organisaties staan, wat ze al doen en wat ze nodig hebben. Denk aan mensen, tijd of budget. We kijken ook naar de ‘zachtere’ kanten, bijvoorbeeld: hoe is de innovatiecultuur op dit moment?

Oogdruppelen is één van de 15 verandertrajecten die op het programma staan en dat het is nog maar het begin. We willen op korte termijn ook aan de slag met het anders organiseren van steunkouszorg. Samen met de regio’s Midden- en West-Brabant zijn we een nieuw werkproces aan het inrichten. Sommige organisaties zijn ook al bezig met zorg op afstand, met beeldzorg en medicijndispencers bijvoorbeeld. Daarin kunnen we van elkaar leren. Er is ook ruimte voor experimenten. In Boxtel kijken we bijvoorbeeld naar een robot die emoties kan herkennen.

De tijd dringt. Het is echt nodig dat we dit soort veranderingen de komende twee jaar doorvoeren. Daarom doen we het samen en delen we kennis en ervaring met elkaar. Zo hoeven we niet ieder afzonderlijk onze kostbare tijd erin te steken. En natuurlijk willen we achteraf ook weten of onze inspanningen opleveren wat we ervan verwachten. Ook daar gaan we samen naar kijken.”

⚠ Aanvullen in backend

Steunkousen

Krijgt u steunkousen voorgeschreven? Dan helpen wij u graag om deze zelfstandig aan- en uit te trekken of met gebruik van een hulpmiddel. Op deze pagina vindt u informatie, die u helpt bij de voorbereiding op het krijgen van ste...

Oogdruppelen

Medicijnen, zoals oogdruppels, krijgt u via de apotheek. Vaak komt er een zorgmedewerker van de thuiszorg bij u langs om uw ogen te druppelen. Dat is veranderd vanaf 1 november 2023. Wij helpen u graag om voortaan zelf uw ogen t...

Routekaarten

De Green Deal 3.0 geeft ons handvatten en richting als het gaat om doelen en ambities. Maar waar staan we nu en wat hebben we komende jaren te doen? Daarom gaan we aan de slag met routekaarten.

Samenzorggesprek

Waarom speelt het eigen netwerk een steeds kleinere rol als iemand naar een zorglocatie verhuist? Bij BrabantZorg vonden ze dat opvallend. Met Samenzorg brengt de zorgorganisatie uit Noordoost Brabant daar verandering in.

Preventie IBS

‘Naar nul IBSen’, dat is de opdracht van de werkgroep Preventie IBS.

RSO

We zetten ons in om samen met andere zorgprofessionals in de regio Den Bosch een RSO op te richten. Een Regionale SamenwerkingsOrganisatie  om digitale  informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen.

Regionale kennissessie

Werken aan een organisatie-overstijgende digitale infrastructuur en meer voordeel halen uit slim gebruik van data…Dat begint met een gedeelde visie en daarom werken we aan een gedeeld beeld en gemeenschappelijke taal.

Groen moet je doen

Een van onze groene doelstellingen, waar we extra focus op leggen, is het vergroten van kennis & bewustwording over duurzaamheid. In onze organisaties en op onze locaties.