Voorbereiding van regionale ZZP pool van start!

terug

In 2022 hebben we ons georiënteerd op initiatieven in andere regio’s om de uitdagingen met het groeiend aantal ZZP-ers aan te gaan.

De ontwikkeling van een regionale ZZP-pool lijkt daarin een veelbelovende stap. Daarom is er een werkgroep gestart vanuit IedereenZorgt die uitwerking geeft aan dit idee voor onze eigen regio: Marinka Glasbergen (BZ), Jeroen van Bommel (van Neynsel) en Nienke Raaijmakers (Transvorm) en Peggy van der Koelen (Vughterstede). Vanuit haar rol als bestuurder bij Vughterstede en themahouder ‘Aantrekkelijk Werken’ houdt Peggy haar collega-bestuurders in de regio op betrokken bij de stappen die gezet worden. Peggy: “we zijn zeker niet tegen ZZP-ers, we zien vooral dat commerciële bureaus een sterke positie hebben in onze samenwerkingsrelatie met hen. Die regie willen we terugnemen. We willen een duurzame en betere samenwerking opbouwen met deze groep collega’s. En we zien kansen om daar meer dan nu het geval is, een duurzame win-win situatie van te maken.”