Zicht op capaciteit vanuit één regionaal punt

terug

Projectleider Joline Deckers over de doorontwikkeling en digitalisering van het RAC.

Eén aanspreekpunt voor verwijzers als het gaat om de instroom voor de kortdurende zorg: dat is het Regionaal Aanmeldcentrum (RAC). Het RAC kent de beddencapaciteit in de regio en adviseert welk type bed het best past bij de vraag. De regio wil intensiever samenwerken en afspraken maken over de samenwerking. Daarvoor loopt sinds oktober 2022 het project Doorontwikkeling en digitalisering van het RAC. Als startpunt organiseerde projectleider Joline Deckers op 3 november 2022 een kick-off.

Joline: “De bedoeling is dat het RAC namens deze regio de voordeur wordt voor alle aanvragen voor kortdurende zorg in de regio. Om dat te bereiken willen we de bereikbaarheid verbeteren en de processen eenduidiger maken. We willen ook de applicatie Zorgdomein beter inzetten, zodat we zo veel mogelijk kunnen digitaliseren. Allemaal met als doel de cliënten zo snel mogelijk de juist zorg te verlenen op de juiste plek.”

Tijdens de kick-off is uitgelegd wat de plannen zijn. Aanwezig waren huisartsen, een afvaardiging vanuit de ziekenhuizen, specialisten ouderengeneeskunde, vertegenwoordigers van de VVT’s en de huidige coördinatoren van het RAC. “Om goed samen te kunnen werken, moet je elkaar snappen”, zegt Joline. “Daarom hebben we tijdens de kick-off een perspectiefwissel gedaan. Afwisselend hebben we geredeneerd vanuit het belang van de cliënt, het belang van de huisarts en het belang van de VVT-instellingen. Het was heel verhelderend om steeds vanuit een ander perspectief naar een situatie te kijken en zo elkaars standpunt te leren begrijpen.”

Uit die gesprekken bleek dat cliënten vooral behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid. En dat ze het liefst dicht bij huis blijven, in de buurt van familie en vrienden. De huisartsen willen graag een eenduidig antwoord op hun hulpvraag. De VVT-organisaties zelf willen duidelijke informatie. Joline: “Voor hen speelt er heel wat op het gebied van wet- en regelgeving.”

Tijdens de kick-off werd vooral besproken wàt er gaat gebeuren om het RAC te optimaliseren. Hoe dat gaat gebeuren ligt nu bij de projectgroepen. Zij gaan de plannen uitwerken tot een concreet actieplan waarmee het RAC kan doorontwikkelen.