Zorgtechnologie dicht de kloof tussen vraag en aanbod

terug

Kernteam Innovatie-lid Alet van den Aker over innovaties in de zorg

De druk op de ouderenzorg neemt de komende jaren toe. Er komen steeds meer ouderen die steeds meer zorg nodig hebben en er is steeds minder zorgpersoneel. Als we de kloof tussen vraag en aanbod kleiner willen maken, zullen we anders moeten gaan werken. De inzet van zorgtechnologie helpt daarbij. Maar welke innovaties kiezen we? En waar valt de meeste winst te behalen? En hoe zorgen we dat we daarbij als organisaties een gelijke boodschap overdragen aan cliënten en medewerkers? Over die vraagstukken buigt het Kernteam Innovatie zich.

Het Kernteam Innovatie bestaat sinds eind 2022. Het is een regionaal team bestaande uit innovatiemanagers van de verschillende organisaties die bestuurders adviseren welke innovaties passend zijn en wat er regionaal uitgerold kan worden. Alet van den Aker, projectmanager innovatie, zit namens Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) in het kernteam. “We kijken naar bewezen innovaties, naar opschaling en we experimenteren ook met nieuwe middelen. Technologie kan ons helpen om toch die zorg te blijven verlenen die nodig is”, legt Alet uit.

Namens ZGEM deelt zij ervaringen. “Ik geloof heel erg in samen doen. Dan hoeven we niet allemaal individueel en kleinschalig te experimenteren als een innovatie zich op een andere plek al bewezen heeft. Als we de krachten van de verschillende organisaties bundelen, kunnen we leren van elkaar en sneller grotere slagen maken. Bij het Slimme Inco-project weten we elkaar bijvoorbeeld steeds beter te vinden. Organisaties die er nog mee moeten beginnen kunnen hun voordeel doen met de ervaringen van organisaties die er al wel mee werken. Ze hoeven niet meer zelf alles uit te vinden en kunnen zo eerder van start gaan.”

Innovatie is noodzakelijk om in de toekomst goed ouderenzorg te kunnen blijven bieden. Het kernteam schrijft nu een advies voor alle bestuurders van de organisaties in de regio. Alet: “Ik verwacht dat we als regio veel meer gezamenlijk de focus zullen hebben op innovatie. Iedereen zal innovatief moeten zijn. De mensen op de werkvloer weten het best wat er beter kan. Goede ideeën zijn altijd welkom.”

Bang om vervangen te worden door robots hoeft niemand te zijn. “De middelen zijn juist ondersteunend voor de zorgprofessional. Die kan bepaalde taken overlaten aan technologische oplossingen zodat die zelf meer tijd en ruimte heeft voor het contact met de patiënt. Het zal voor veel mensen even wennen zijn, maar het levert uiteindelijk voor iedereen iets op.”

Kernteam Innovatie-lid Alet van den Aker