Bijeenkomst Duurzaamheid

terug

Op 31 januari 2024 kwamen collega’s uit alle 12 organisaties van IedereenZorgt bijeen om de samenwerking rondom het thema Duurzaamheid vorm te geven. Het doel was om een gezamenlijke beeld te vormen van waar we staan ten aanzien van de Green Deal Duurzame Zorg, de ambities en afspraken over duurzaamheid die alle organisaties vorig jaar ondertekenden. Daarnaast was de bijeenkomst bedoeld om afspraken te maken over wat we gezamenlijk oppakken en op welke manier we dit invullen.

Marjolein Verstraeten, bestuurder bij Sint Jozefoord, trapte de bijeenkomst af. Samen met John Moolenschot, bestuurder bij Laverhof, is zij bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema Duurzaamheid. Na een korte toelichting over hoe het thema duurzaamheid past in het totale programma van IedereenZorgt, volgde een presentatie van de 0-meting in de regio voor zover deze was opgeleverd. De presentatie werd afgesloten met best practices, aanbevelingen en tips.

Elke Stienissen van de Op Naar Nul nam in het tweede deel van de ochtend het stokje over om samen met haar collega’s de aanwezigen mee te nemen in de vervolgaanpak rond het thema duurzaamheid. Dit jaar staat in het teken van op niveau krijgen van de 0-metingen en het opstellen van een plan van aanpak.

De eerste stappen hiervoor werden tijdens de bijeenkomst al gezet. Zo werd er aandacht besteed aan de verdere inventarisatie van goede voorbeelden die in de organisaties al aanwezig zijn. En werd besloten om vier onderwerpen samen op te pakken, namelijk voeding, mobiliteit, CO2 en inkoop. Voor deze vier onderwerpen ligt er een gemeenschappelijke uitdaging of de organisaties kunnen op dit vlak veel van elkaar leren. Deelnemers aan de bijeenkomst brainstormden in groepjes over de aanpak van deze thema’s. Voor de uitwerking worden projectgroepen gevormd waarvoor deelnemers aan de bijeenkomst zichzelf of hun collega’s konden aanmelden.