Een digitale infrastructuur

Slim gebruik van data en digitale uitwisseling van informatie worden steeds belangrijker om cliënten nog beter te kunnen helpen. En  misschien ook om menselijke arbeid te besparen. Maar wat doen we dan precies en wat is daarvoor nodig? Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat we beter en gemakkelijker informatie kunnen delen als we met gelijke of koppelbare ICT-systemen werken. Binnen de VVT en ook binnen de keten met huisartsen en ziekenhuis. Daarom slaan we de handen ineen en gaan we in onze regio aan de slag met data & digitalisering.

Onze eerste stap is om als regionale VVT in 2023 een deelvisie formuleren over informatie-uitwisseling en slim gebruik van data. Parrallel daaraan zitten we in de regio Den Bosch om tafel met de huisartsen en het JBZ ziekenhuis om tot gezamenlijke afspraken te komen over de digitale infrastructuur in onze regio.

aan de
slag

Lees onderstaand hoe we aan de slag te gaan met Data & Digitalisering. Wie hierbij betrokken zijn?

  • Bestuurlijk themahouders: Rogier van Dijk (Sante Partners) en John Moolenschot (Laverhof).
  • Vertegenwoordiging in regionaal e-Health overleg (regio Den Bosch): Vicky van Kuijk (ZGEM).
  • Voor algemene vragen over dit onderwerp kun je terecht bij: Noor Verdijk.
  • Regionaal Kernteam Data & Digitalisering: Vicky van Kuijk (ZGEM), Mike Bruggeman (Vivent), Carlijn van der Steen (Brabantzorg).

 

RSO

We zetten ons in om samen met andere zorgprofessionals in de regio Den Bosch een RSO op te richten. Een Regionale SamenwerkingsOrganisatie  om digitale  informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen.

Regionale kennissessie

Werken aan een organisatie-overstijgende digitale infrastructuur en meer voordeel halen uit slim gebruik van data…Dat begint met een gedeelde visie en daarom werken we aan een gedeeld beeld en gemeenschappelijke taal.