Zorgen doen we samen

Het is onze gezamenlijke droom dat het haalbaar en betaalbaar wordt om mensen die het echt nodig hebben ondersteuning te blijven bieden. En dat medewerkers aan het einde van hun werkdag met een goed gevoel naar huis gaan. Daarvoor moeten we professionele zorg en ondersteuning anders organiseren en het totale zorgaanbod in onze regio opnieuw afstemmen op de groeiende vraag. Wie doet wat? En hoe werken we efficiënt samen? Hoe zorgen we voor een goede en gelijkwaardige intake zodat cliënten zo snel mogelijk op de juiste beschikbare plek komen? Geen eenvoudige opgave, maar in stapjes komen we er.

aan de
slag

Lees onderstaand hoe we aan de slag zijn met Samen Anders Organiseren. Klik op een project om te lezen wat het inhoudt en wie waar bij betrokken is. Voor algemene vragen kun je terecht bij Noor Verdijk.

Preventie IBS

‘Naar nul IBSen’, dat is de opdracht van de werkgroep Preventie IBS.

Regionaal Coördinatiepunt (RCP)

Het RCP: één coördinatiepunt voor verwijzers bij een zorgvraag. Samen organiseren we het transferproces rondom de kortdurende zorg.

Regionale samenwerking IBS

Samen met de huisartsen en GGZ hebben we werkafspraken gemaakt om gedwongen opnames met Inbewaringstelling (IBS) beter op elkaar af te stemmen.

...

IedereenZorgt in de Wijk

Mensen wonen steeds langer thuis en hebben daar steeds complexere zorgvragen bij. Tegelijkertijd is het steeds moeilijk om personeel te werven voor zorg aan huis. Een lastige opgave waar we allemaal mee worstelen. Samenwerking b...

Herijking Regionaal Aanbod

Door inzichtelijk te maken wie welke diensten waar aanbiedt, ontdekken we welke diensten we slimmer kunnen organiseren of waar er ‘blinde vlekken zijn’.