Samenwerken met clienten en de wijk

In onze maatschappij is een beweging op gang. Er ontstaan steeds meer initiatieven om gezond gedrag te stimuleren en ziekte te voorkomen. Initiatieven die niet gebonden zijn aan specifieke sectoren of disciplines daarbinnen.

Ouderdom komt met gebreken. In die zin zien wij het als onze primaire verantwoordelijkheid en rol om hulp, ondersteuning en zorg te bieden aan ouderen, wanneer iemand het samen met zijn/ haar omgeving en met ondersteuning van hulpmiddelen niet meer redt.

Onze ambitie is om daarbij eerder in beeld te komen. We willen onze kennis en expertise eerder in de keten aanbieden en inzetten om verergering van klachten te voorkomen en vitaliteit te bevorderen. We willen minder hospitaliserend werken en meer verbinden met de zorgpartners en met de wijk. Mensen ondersteunen bij het leven in en deelnemen aan de samenleving. Ook wanneer als ze kwetsbaar zijn. Want dat wordt de norm in Noordoost Brabant.

aan de
slag

Lees onderstaand hoe we aan de slag zijn met Vitale Burgers & Cliënten. Wie hierbij betrokken zijn?

  • bestuurlijk Themahouders: Janneke Pander (Annenborch) en Miriam Haagh (BrabantZorg)
  • Samenzorg is een pilot bij ZGEM, o.l.v. Hanneke van der Meide
  • Samenzorgafdeling is een pilot bij BrabantZorg o.l.v. Judith Maas
  • Sociale Benadering Dementie is een pilot bij van Neynsel o.l.v. Ina Snier
  • Mantelzorgondersteuning wordt voorbereid door Noor Verdijk
  • Regionaal Kernteam Vitale burgers & clienten: Henk Ermers (Pantein), Angela van Rokven (ZGEM), Helen Aarts (van Neynsel), René Verweijmeren (Brabantzorg) en Frank van Putten (Brabantzorg).

Samenzorggesprek

Waarom speelt het eigen netwerk een steeds kleinere rol als iemand naar een zorglocatie verhuist? Bij BrabantZorg vonden ze dat opvallend. Met Samenzorg brengt de zorgorganisatie uit Noordoost Brabant daar verandering in.

Samenzorg

Zorg wordt een gelijkwaardige samenwerking tussen professionals en sociaal netwerk.

Sociale Benadering Dementie

Uit onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten blijkt dat er een kloof is tussen de behoeften aan ondersteuning en aangeboden zorg.

Cursus IedereenZorgt

Samen zien wij een toekomst voor ons waarin iedereen zorgt. Wij delen daarom graag onze kennis en kunde met mantelzorgers en vrijwilligers. Wij voelen ons verantwoordelijk om hen handvatten en ondersteuning te geven zodat ze goe...

ADL zomercursus

In de zomer van 2022 organiseerden wij een cursus om mantelzorgers en vrijwilligers meer te leren over de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-zorg), zodat zij zich zekerder voelden om hun naasten te ondersteunen.