Samenzorggesprek

terug

Waarom speelt het eigen netwerk een steeds kleinere rol als iemand naar een zorglocatie verhuist? Bij BrabantZorg vonden ze dat opvallend. Met Samenzorg brengt de zorgorganisatie uit Noordoost Brabant daar verandering in.

Waarom speelt het eigen netwerk een steeds kleinere rol als iemand naar een zorglocatie verhuist? Bij BrabantZorg vonden ze dat opvallend. Met Samenzorg brengt de zorgorganisatie uit Noordoost Brabant daar verandering in. Want als het sociale netwerk in stand blijft, heeft een cliënt een betekenisvoller én gelukkiger leven.

‘Als iemand gewend is om iedere week te gaan kaarten, waarom zou dat dan stoppen?’, zegt Judith Maas, projectleider Vernieuwing & Kwaliteit. ‘Dat is juist een deel van iemands leven en een belangrijke waarde. Met Samenzorg kijken we nu eerst naar wie iemand is en wat die belangrijk vindt in het leven. Dat proberen we dan zo veel mogelijk te behouden, met hulp van het sociale netwerk.’

In een pilot is BrabantZorg begonnen met Samenzorggesprekken. Het hele netwerk van een cliënt wordt daarbij betrokken. ‘Je leert iemand pas echt kennen als je de mensen om hem of haar heen ook kent’, zegt Judith. ‘Dan weet je wat er al is en welke behoeften er nog ingevuld moeten worden. In die gesprekken gaat het eerst over de welzijnskant. We stellen vragen als ‘Wie bent u?’, ‘Waar houdt u van?’ ‘Wat deed u vroeger graag?’. Regelmatig blijkt dat er vooral behoefte is aan aandacht. Pas daarna komt de hulpvraag. Als we de hulpvraag eerst stellen, is die waarschijnlijk veel groter. In plaats van geheel ontzorgen, gaan we naar ondersteunen. We zorgen bijvoorbeeld dat die wandeling er komt. Niet met één van onze medewerkers, maar met de buurman die al gewend was om dat wekelijks te doen met de cliënt. Als we het sociale netwerk betrokken houden, blijven die aandacht én het contact in stand. En dat maakt iemand gelukkiger’

BrabantZorg is met alle teams en disciplines aan de slag gegaan. ‘Omdat het zo’n grote verandering is, betrekken we de hele organisatie erbij. We moeten ook leren om anders vragen te stellen. ‘Voor wie is het belangrijk dat het goed met u gaat?’, is een heel belangrijke vraag die het netwerk in stand houdt en misschien zelfs vergroot. Zo krijgen zorgprofessionals meer ruimte om hun specialistische werk te doen.’ Vervalt voor de professional het sociale contact dan helemaal? ‘Nee, juist niet. Als je meer met het netwerk samenwerkt, ga je je juist veel meer richten op wat er écht nodig is en leg je veel meer die verbindingen.’

STATUS: IN UITVOERING

project
partners: