De mens voorop

terug

Als iemand de diagnose dementie krijgt, gaat de aandacht vooral uit naar het ziektebeeld in plaats van naar de persoon zelf. Dat komt de kwaliteit van leven niet ten goede. Van Neynsel heeft ervoor gekozen om dat anders te doen. In de Sociale Benadering Dementie (SBD) staat de mens centraal, niet het behandelplan. Ina Snier-van Kaam, projectleider sociale benadering bij Van Neynsel, vertelt wat de organisatie gedaan heeft om de menselijke maat weer terug te krijgen in de omgang met dementie.

Ina: “Met SBD zien we eerst de mens, niet de patiënt. Wie is die persoon? Wat houdt hem bezig? En hoe kunnen we die sociale rol zo lang mogelijk in stand houden? Dat hebben we geoefend in de social trial die we samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch, Tao of Care en het VGZ zorgkantoor doen. We onderzoeken of we mensen die nog thuis wonen langer uit het verpleeghuis kunnen houden. Om kosten te besparen, maar vooral om de kwaliteit van leven te verhogen.”

Maar wat gebeurt er als iemand toch opgenomen wordt? “Dan is het heel vervelend dat die op de woonafdeling/woonvoorziening ineens heel anders benaderd wordt”, zegt Ina. “Daarom wilden we SBD ook intramuraal doorvoeren en dezelfde aandacht geven aan de aspecten die thuis ook van belang waren, ondanks dat iemand niet meer zelfstandig kan wonen. We hebben de uitgangspunten van SBD gebruikt en die zelf omgezet naar de situatie van de woonzorgvoorziening. Zo ontstaat er een mooie totaalbenadering vanaf de diagnose tot aan overlijden.”

Bij de pilot bij de locatie De Grevelingen in 2022 bleek dat het ook intramuraal werkte. Mensen pakten vergeten hobby’s weer op omdat ze daarin gestimuleerd werden. Dat had ook invloed op de samenstelling van het zorgteam. Ina: “We ontdekten dat je niet per se een zorgprofessional hoeft te zijn om mensen met dementie zo te helpen dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Het zorgteam hebben we aangevuld met mensen die niet uit de zorg komen. Daardoor gingen we op een andere manier praten over en kijken naar mensen met dementie. Die succesvolle aanpak hebben we ook doorgevoerd bij Wij zijn Zuiderschans, een nieuwbouwcomplex waar ook mensen met dementie wonen.”

Inmiddels werken meer van onze locaties, bijvoorbeeld Boswijk in Vught, met de sociale benadering en is het tijd om de opgedane kennis te delen. “Ik wil de andere organisaties graag vertellen waar we tegenaan gelopen zijn en wat de winstpunten zijn. En die winst zit vooral in de mens met dementie zelf die veel beter meedraait in het leven.”