Het Regionaal Coördinatiepunt feestelijk geopend

terug

Anders organiseren betekent ook anders doen. De transfermedewerkers van de samenwerkende organisaties zijn dagelijks met elkaar aan de slag om patiënten op de juiste plek te krijgen. Hoe beter we hier in de samenwerking in slagen, hoe meer mensen er geholpen kunnen worden. De weg kende een aantal hobbels en we merken dat we nog dagelijks met elkaar eraan werken om het RCP in zijn meest optimale vorm te krijgen. Maar dankzij de inzet van alle betrokkenen kunnen we op een lerende manier de transitie van de zorg een stap verder brengen, aldus de bestuurder die de aanwezigen toesprak. Hij bracht, mede namens de andere bestuurders, een toast uit op de start en bedankte alle betrokkenen die zich de afgelopen jaren ingezet hebben voor de totstandkoming van het RCP in zijn huidige vorm.

Om een beeld te geven hoe het werk op het RCP eruitziet, werden tijdens de opening een transfermedewerker en een specialist ouderengeneeskunde geïnterviewd:
De transfermedewerker vertelt: “Het triëren – uitzoeken wie waar het beste terecht kan – is ontzettend leuk om te doen. De locaties van mijn eigen organisatie ken ik iets beter, maar het is leuk om ook de andere organisaties te leren kennen. Het voordeel is dat je elkaar veel sneller weet te vinden nu we op een fysieke plek bij elkaar zitten. Zo leer je elkaar beter kennen en krijg je ook minder eilandjes. We bespreken casussen en helpen elkaar. Het is ook leuk dat het team heel divers is, met jonge mensen en collega’s met meer ervaring.”

De specialist ouderengeneeskunde vult aan: “Het is leuk om mee te mogen denken met de casuïstiek. De RCP-medewerkers weten vaak heel goed waar het dilemma zit en stellen hier goede vragen over. Ik heb het idee dat het echt samenwerken is.”​

Hoe is het om ook voor andere organisaties te werken? “Voor mij geen probleem,” zegt de transfermedewerker, “de vraag van de cliënt is leidend.” De specialist ouderengeneeskunde zegt: “Het voelt niet echt of je voor andere organisaties werkt. Het is meer het gevoel dat je de verantwoordelijkheid pakt voor triage van de regio. Ik denk ook dat we het idee van losse organisaties wat meer kunnen loslaten. We hebben namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ouderenzorg in de regio.”

Meer informatie? www.iedereenzorgt.nl/rcp