Regioanalyse

Waarom doen we dit?
Omdat we in kaart willen brengen waar kansen en redenen liggen om zorg samen te organiseren.

Wat is het?
We brengen vraag en aanbod in de regio voor de komende periode in kaart. We analyseren overlap en witte vlekken om te bepalen welke oplossingen hierbij passen.

In welke fase?
In uitvoering.

Welke organisaties doen er mee?
Alle organisaties doen mee.

Succesvol in 2022
We hebben een start gemaakt en de eerste inzichten met elkaar besproken. Hier kunnen we mee verder in 2023.

Wijze lessen in 2022
het aanleveren van informatie en data is voor een aantal organisaties moeilijk en bovendien onderling niet eenduidig. Bovendien: niet alle vragen die we hebben zijn met (de juiste getallen) te beantwoorden.

Meer weten?
Herijking Regionaal Aanbod – IedereenZorgt