Regionaal Zorgcollege

terug

Samen met het Koning Willem I college ontwikkelen en onderzoeken we de haalbaarheid van een regionaal Zorgcollege, waarbij anders opleiden en opleiden voor de toekomst centraal staan.

Het is belangrijk dat we blijven(d) investeren in de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Veel opleidingen bieden we al aan vanuit onze eigen organisaties of samen met onderwijspartners in de buurt. Tegelijkertijd zien we dat de wereld om ons heen en de zorg snel veranderen. Dat vraagt om aangepaste en nieuwe manieren van opleiden. Door daar samen aan te werken, bereiken we sneller en meer dan ieder voor zich.

Met de ontwikkeling van een regionaal Zorgcollege willen we het bestaande onderwijs aanbod aanvullen en een brug slaan naar de toekomst. We hanteren een groeimodel voor wat betreft onze samenstelling en ook de inhoud van het Zorgcollege. Want we staan graag open voor samenwerking met andere partners en sectoren. Vanuit de inhoud willen we als eerste starten met:

  • nieuwe onderwijsvormen zoals werken met deelcertificaten en open badges. Daarmee kunnen we sneller en makkelijker mensen late in- en doorstromen;
  • het ontwikkelen van gezamenlijk opleidingsaanbod voor specifieke doelgroepen;
  • het ontwikkelen van een ondersteunend aanbod om huidige medewerkers handvatten geven in de veranderende (zorg)omgeving;
  • verbinding leggen tussen de VVT en opleidingen die van nature niet instromen in de zorg, maar waar dat wel waardevol zou zijn.

 

Meer weten? Neem contact op met Noor Verdijk.

STATUS: IN VOORBEREIDING