Samen voor mantelzorgers: start regionaal projectleider

terug

Voor het zomerreces van 2022 hebben we samen in korte tijd een ADL cursus ontwikkeld voor naasten, mantelzorgers en medewerkers.

Met als doel hen handvatten te geven voor ondersteuning van zorg en welzijn van mensen in een periode waarin het zorgtekort oploopt. En we weten allemaal: dat komt niet alleen in de zomer voor. Daarom willen we de ADL trainingen doorlopend aanbieden in onze regio en maken we op korte termijn een jaarplanning voor 2023 en 2024.

Ook gaan we aan de slag met een vervolgstap naar bredere regionale ondersteuning voor mantelzorgers, naasten en medewerkers. De behoefte daaraan neemt sterk toe merkten we bij de ADL trainingen. Marinka Glasbergen is per 17 april gestart als regionaal projectleider mantelzorg: ”het doel is om ondersteuning op het juiste moment onder de aandacht te brengen bij de mensen die het nodig hebben. Het gaat niet perse om het ontwikkelen van nieuw of meer aanbod. De kunst is om bestaande initiatieven samen te brengen en waar nodig aan te vullen. Dat vraagt om een goede samenwerking binnen de VVT en ook met andere organisaties, bijvoorbeeld uit het sociaal domein.”