Start gezamenlijke bezwaarprocedure inkoopbeleid

terug

Met de regio’s Midden-, West en Zuidoost Brabant zijn we gezamenlijk opgetrokken in het bezwaar tegen het inkoopbeleid en de gehanteerde tariefsystematiek van het zorgkantoor.

De bovenregionale samenwerking die hieruit voortvloeide zien we als positieve uitkomst van een roerige periode. De samenwerking willen we dan ook graag continueren voor andere thema’s die we verder willen brengen dan de eigen transitietafel.