Vliegende start voor Laverhof

terug

Naar aanleiding van de 0-meting die Duurzame Adviseur Stefan Pickee er deed, organiseerde Laverhof een bijeenkomst voor de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, het MT, de CCR en de OR.

Bestuurssecretaris Inge Almekinders vertelt: ‘Duurzaamheid is een thema dat veel meer aandacht mag krijgen in onze organisatie. Dan is het goed om daar met de belangrijkste belanghebbenden binnen Laverhof een gemeenschappelijk kader voor te ontwikkelen. We hebben een verkennende bijeenkomst georganiseerd die vooral bedoeld was om duidelijk te krijgen waar we het precies over hebben. Een ander onderdeel was de maatregelen die we met elkaar kunnen bedenken om aan de Green Deal Duurzame Zorg te voldoen. Want die onderteken je niet voor niets, dat verplicht je ook ergens toe. Waar hebben we het precies over? Moeten er zonnepanelen op het dak? Mogen die duurzaamheidsdoelen geld kosten? Dat zijn thema’s waar we over nagedacht hebben. We merkten dat veel onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben nog helemaal niet zo duidelijk zijn. Wat wij bijvoorbeeld nog niet wisten is dat je ook naar je leveranciers moet kijken en naar hoe het vervoer van je medewerkers georganiseerd is. We zijn ons nu veel meer bewust van de breedte van het onderwerp.’

“Door de bijeenkomst over duurzaamheid zijn we met de neus op de feiten gedrukt. En ons bewust geworden van wat we zelf kunnen doen, zoals voedselverspilling voorkomen en vaker de fiets pakken.”
Voorzitter van de centrale cliëntenraad, Mari van der Aalsvoort