IedereenZorgt In de wijk

Verwijzers vragen wijkzorg voor de regio Noordoost-Brabant aan via het centrale aanvraagpunt voor wijkzorg. Hiervoor hoeft niet langer contact te worden opgenomen met verschillende organisaties. De aanvragen worden gecoördineerd door de samenwerkende wijkteams in het dorp of de wijk waarvoor de zorg is aangevraagd. Dit draagt bij aan het behoud van goede beschikbaarheid van wijkzorg in de regio.

Via het centrale aanvraagpunt kan wijkverpleging en ondersteuning bij de persoonlijke verzorging worden aangevraagd.

Geen huishoudelijke ondersteuning, acute zorg of gespecialiseerde verpleging, neem hiervoor rechtstreeks contact op met een zorgorganisatie.

Hoe werkt het?

Ziekenhuizen en huisartsen vragen wijkzorg aan via Zorgdomein of Point. Verwijzers die geen gebruik maken van deze systemen, vragen wijkzorg aan via het digitale aanvraagformulier. De wijkverpleegkundige die de aanvraag behandelt, beantwoordt deze in Zorgdomein of Point, of neemt telefonisch en/of via e-mail contact op. Een aanvraag betekent niet automatisch dat zorg wordt toegewezen.

Aanvragen op werkdagen vóór 12.30 uur worden dezelfde werkdag beantwoord.
Alle andere aanvragen worden de eerstvolgende werkdag na 13.00 uur beantwoord.

Voor een snelle behandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat de juiste werkwijze wordt gevolgd en alle gevraagde informatie wordt aangeleverd.

Hoe vraagt u wijkzorg aan?

Dit is de werkwijze voor huisartsen
Dit is de werkwijze voor collega’s in het ziekenhuis

Gebruikt u geen Zorgdomein of Point? Ga direct naar het digitale aanvraagformulier.

Deelnemende dorpen en wijken

Het gebied waarvoor wijkzorg kan worden aangevraagd via het centrale aanvraagpunt is de regio Noordoost-Brabant, Bommelerwaard en Kop van Noord Limburg. Op dit kaartje ziet u welke dorpen en wijken dit zijn.

Heeft u vragen over IedereenZorgt in de Wijk?

Lees de vragen en antwoorden voor verwijzers, of mail uw vraag naar wijkzorg@iedereenzorgt.nl.

Vragen en antwoorden voor verwijzers

Samenwerken aan wijkzorg

In het netwerk IedereenZorgt werken twaalf VVT-organisaties in Noordoost-Brabant samen aan toekomstbestendige ouderenzorg. Samen met andere wijkzorgaanbieders in de regio willen zij ervoor zorgen dat de beschikbare zorg ook in de toekomst optimaal kan worden benut voor wie dat nodig heeft. Met de gezamenlijke werkwijze IedereenZorgt in de Wijk geven de organisaties hier samen invulling aan.

Het samen coördineren van aanvragen voor wijkzorg draagt bij aan het behoud van goede beschikbaarheid van wijkzorg in de regio. Dit is nodig omdat onze maatschappij de komende jaren sterk vergrijst. Het aantal (complexe) zorgvragen groeit hierdoor, dankzij de samenwerking kan hierop beter worden ingespeeld. Zo wordt beschikbare zorgcapaciteit optimaal benut en werken we samen aan toekomstbestendige ouderenzorg in de regio.

IedereenZorgt in de Wijk

Aan IedereenZorgt in de Wijk doen mee: Annenborch, BrabantZorg, Laverhof, Pantein, Santé Partners, Sint Anna Boxmeer, Sint Jozefoord, Van Neynsel, Vivent, Vughterstede en Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM). Zij werken hierin samen met Actief Zorg, Betuwezorg, Breederzorg, diverse teams van Buurtzorg, Cura Excellent, Interzorg, ODAzorg en andere organisaties die zijn uitgenodigd om mee te doen.